Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní listy FNaP pro vyhlášené výzvy:

1. + 2. výzva IROP – Knihovny – SC 4.4 (MRR/PR)

3. + 4. + 5. výzva IROP – Kybernetická bezpečnost – SC 1.1 (MRR/PR/ČR)

6. + 7. výzva IROP – Mateřské školy – SC 4.1 (MRR/PR)

8. + 9. + 11. výzva IROP – eGovernment – SC1.1 (MRR/PR/ČR)

10. výzva IROP – eGovernment a kybernetická bezpečnost – SC 1.1 (VRR)

12. + 13. výzva IROP – Zdravotnická záchranná služba krajů – SC 2.1 (MRR/PR)

14. + 15. výzva IROP – Sociální služby – SC 4.2 (MRR/PR)

16. výzva IROP – Knihovny ITI – SC 4.4

17. + 18. + 19. výzva IROP – Policie ČR a Hasičský záchranný systém ČR – SC 2.1 (MRR/PR/ČR)

20. výzva IROP – Mateřské školy ITI – SC 4.1

21. + 22. výzva IROP – Silnice II. třídy na prioritní regionální silniční síti – SC 3.1 (MRR/PR)

23. + 24. výzva IROP – Základní školy – SC 4.1 (MRR/PR)

25. + 26. výzva IROP – Sociální bydlení – SC 4.2 (MRR/PR)

27. + 28. výzva IROP – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (MRR/PR)

29. výzva IROP – eGovernment a kybernetická bezpečnost ITI – SC1.1

30. výzva IROP – Sociální služby ITI – SC 4.2

31. + 32. výzva IROP – Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče SC 4.3 (MRR/PR)

33. + 34. výzva IROP – Muzea – SC 4.4 (MRR/PR)

35. + 36. výzva IROP – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6.1 (MRR/PR)

37. výzva IROP – Základní školy ITI – SC 4.1

38. výzva IROP – Sociální bydlení ITI – SC 4.2

39. výzva – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu ITI – SC 6.1

40. + 41. výzva IROP – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu – SC 6.1 (MRR/PR)

42. + 43. + 44. výzva IROP – Střední školy – SC 4.1 (MRR/PR/VRR)

45. + 46. + 47. výzva IROP – Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury VS – SC 1.1 (MRR/PR/ČR)

48. výzva IROP – Vzdělávání CLLD – SC 5.1 – aktivita: Předškolní vzdělávání

48. výzva IROP – Vzdělávání CLLD – SC 5.1 – aktivita: Základní školy

49. výzva IROP – Sociální služby CLLD – SC 5.1

50. výzva IROP – Muzea ITI – SC 4.4

51. + 52. výzva IROP – Památky – SC 4.4 (MRR/PR)

53. výzva IROP – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu ITI – SC 6.1

54. + 55. výzva IROP – Telematika pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (MRR/PR)

56. + 57. výzva IROP – Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče – SC 4.3 (MRR/PR)

58. + 59. výzva IROP – Deinstitucionalizace sociálních služeb – SC 4.2 (MRR/PR)

60. výzva IROP – Doprava CLLD – SC 5.1 – aktivita: Bezpečnost dopravy

60. výzva IROP – Doprava CLLD – SC 5.1 – aktivita: Cyklodoprava

61. výzva IROP – Hasiči CLLD – SC 5.1

62. výzva IROP – Památky ITI – SC 4.4

66. výzva IROP – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu ITI – SC 6.1

63. + 64. + 65. výzva: Zelená infrastruktura – SC 2.2 (MRR/PR/VRR)

67. výzva IROP – Telematika pro veřejnou dopravu ITI – SC 6.1

68. + 69. výzva IROP – Multimodální osobní doprava – SC 6.1 (MRR/PR)

70. výzva IROP – Památky CLLD – SC 5.1

70. výzva IROP – Muzea CLLD – SC 5.1

71. + 72. výzva IROP – Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče (MRR/PR) – SC 4.3

73. výzva IROP – Veřejná prostranství CLLD – SC 5.1

74. výzva IROP – Multimodalní osobní doprava ITI – SC 6.1

75. + 76. výzva IROP – Standardizace územních plánů – SC 1.1 (MRR/PR)

77. výzva IROP – Zelená infrastruktura ITI – SC 2.2

78. + 79. +80. výzva – eHealth – SC 1.1 (MRR/PR/ČR)

86. výzva IROP – Cestovní ruch CLLD – SC 5.1

87. + 88. výzva IROP – Další vzdělávání – SC 4.1 (MRR/PR)

90. výzva IROP – Cestovní ruch ITI – SC 4.4

91. + 92. + 93. výzva IROP – Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení (MRR/PR/ČR)

94. výzva IROP – Další vzdělávání ITI – SC 4.1

95. + 96. výzva IROP – Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče – SC 4.1 (MRR/PR)

101. + 102. výzva IROP – Sociální bydlení II. – SC 4.2 (MRR/PR)

106.+107. výzva IROP – Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (MRR/PR)

108. výzva IROP – Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu ITI – SC 6.1

109. výzva IROP – Mateřské školy II. – SC 4.1 (MRR)

110. výzva IROP – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (VRR)

111. + 112. výzva IROP – Základní školy II. – SC 4.1 (MRR/PR)

114. výzva IROP – Knihovny CLLD – SC 5.1

115. + 116. výzva IROP – Sociální bydlení II. KPSV+ – SC 4.2 (MRR/PR)