Statistiky

Stav alokace výzev IROP

Níže zvejňujeme tabulku s aktuálními stavy alokací výzev, kde naleznete informace o počtu předložených a aktuálně hodnocených projektů, projektů, které prošly hodnocením, a projektů, které byly vyřazené nebo stažené žadatelem. Nové stavy jsou uveřejňovány každých 14 dní.

Soubor aktuální k: 29.4.2021

Informace o podpořených a doporučených projektech IROP

Zde naleznete přehled projektů doporučených k financování poradou vedení Řídicího orgánu IROP s datem jejich doporučení) a informace o podpořených projektech IROP (projekty s vydaným právním aktem o poskytnutí dotace).