Stav žádostí o podporu v IROP

Centrum pro regionální rozvoj poskytuje žadatelům souhrnnou informaci o stavu jejich žádosti o podporu. K přístupu k těmto informacím je potřeba do formuláře níže zadat:

  • Registrační číslo projektu (koncové číslo za lomítkem bez nul)
  • Hash kód (údaj je dostupný v MS2014+)

Datum aktualizace: 29. 9. 2020

Vysvětlení popisků stavu žádostí naleznete zde.

Aktuální stavy alokací výzev IROP, přehledy schválených a podpořených projektů z IROP a tabulky stavu administrace CLLD v IROP jsou k dispozici na stránkách irop.mmr.cz zde.

Přehled předložených Žádostí o podporu

Zveřejněné seznamy Žádostí o podporu jsou řazeny podle data a času podání v MS2014+ (podle data a času nastavení stavu PP20 – Žádost o podporu zaregistrována) a týkají se aktuálně hodnocených individuálních výzev, u kterých došlo k překročení vyhlášené alokace (výše požadovaných prostředků v Žádostech překročila výši alokace).

U kolových výzev bude tabulka ve vztahu k pořadí projektů statická, tj. pořadí projektů se v průběhu hodnocení nebude měnit dle počtu bodů obdržených ve věcném hodnocení. Finální pořadí Žádostí o podporu bude stanoveno po ukončení hodnocení všech projektů, včetně vypořádání všech Žádostí o přezkum hodnocení. Následně budou projekty seřazeny podle dosažených bodů od těch s nejvyšším počtem po nejnižší. Projekty se stejným počtem bodů jsou řazeny podle data a času podání Žádosti o podporu v MS2014+ (podle data a času nastavení stavu PP20 Žádost o podporu zaregistrována).

U průběžných výzev budou Žádosti o podporu seřazeny podle data a času podání žádosti v MS2014+, přičemž stanovená alokační čára se může posouvat s ohledem na Žádosti o podporu, u kterých bude negativně ukončeno hodnocení projektu (po vypořádání případné Žádosti o přezkum) nebo budou staženy žadatelem, a které se původně v alokaci nacházely.

Aktuálně Centrum zveřejňuje seznamy k výzvám 90 a 92

Datum aktualizace: 14. 9. 2020


Finální pořadí Žádostí o podporu

Jedná se o finální pořadí Žádostí o podporu k uvedenému datu, v případě oslovení náhradních projektů již nebudou tabulky dále aktualizovány.

Přehled projektů – 91. výzva k 30. 6. 2020
Přehled projektů – 93. výzva k 15. 7. 2020