Stav žádostí o podporu v IROP

Centrum pro regionální rozvoj poskytuje žadatelům souhrnnou informaci o stavu jejich žádosti o podporu. K přístupu k těmto informacím je potřeba do formuláře níže zadat:

  • Registrační číslo projektu (koncové číslo za lomítkem bez nul)
  • Hash kód (údaj je dostupný v MS2014+)

Datum aktualizace: 3. 1. 2020

Vysvětlení popisků stavu žádostí naleznete zde.

Aktuální stavy alokací výzev IROP, přehledy schválených a podpořených projektů z IROP a tabulky stavu administrace CLLD v IROP jsou k dispozici na stránkách irop.mmr.cz zde.