Stav žádostí - popisky

Souhrnný stav žádosti

Celkový výsledek hodnocení žádosti

Probíhá hodnocení Žádost je stále v pozitivním stavu (v procesu hodnocení od předložení žádosti do odeslání k doporučení k financování na ŘO IROP)
Vyřazena přijatelnost Žádost o podporu byla vyřazena v kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí
Vyřazena věcné hodnocení Žádost o podporu byla vyřazena ve věcném hodnocení
Doporučeno k financování Žádost o podporu byla doporučená k financování (ukončení procesu hodnocení Žádosti Centrem pro regionální rozvoj České republiky)
Stažena žad. Staženo žadatelem

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Žádost o podporu má přiděleného Řádného hodnotitele

ANO Řádný hodnotitel je přiřazen
NE Řádný hodnotitel dosud není přiřazen – v případě, že k přiřazení hodnotitele nedošlo 5. (resp. 8. v případě kolové výzvy) pracovní den, je o důvodech nepřiřazení žadatel následně informován depeší prostřednictvím MS2014+ ze strany Oddělení monitoringu a hodnocení a následně každý 7. pracovní den, pokud důvody nepřiřazení přetrvávají. O přiřazení hodnotitele bude Žadatel informován další depeší.
NR Žádost o podporu vyřazena/stažena žadatelem

Věcné hodnocení

Zahájeno Věcné hodnocení

ANO Věcné hodnocení zahájeno (skutečné zahájení hodnocení alespoň jedním hodnotitelem)
NE Věcné hodnocení není zahájeno
NR Nebyla ukončena předchozí fáze nebo se věcné hodnocení ve výzvě neprovádí nebo je Žádost o podporu vyřazena/stažena žadatelem

Lhůta pro Věcné hodnocení nebyla překročena

ANO-nebyla překročena Celková lhůta pro věcné hodnocení nebyla překročena
NE-lhůta
překročena
Celková lhůta pro věcné hodnocení byla překročena. V případě, že byla překročena lhůta pro věcné hodnocení a stále nebylo zahájeno věcné hodnocení projektu, je o důvodech nezahájení hodnocení žadatel informován depeší prostřednictvím MS2014+ ze strany Manažera projektu
NR Nebyla ukončena předchozí fáze nebo se věcné hodnocení ve výzvě neprovádí nebo je Žádost o podporu vyřazena/stažena žadatelem

Ukončeno Věcné hodnocení

ANO Věcné hodnocení bylo ukončeno
NE Věcné hodnocení nebylo ukončeno
NR Nebyla ukončena předchozí fáze nebo se věcné hodnocení ve výzvě neprovádí nebo je Žádost o podporu vyřazena/stažena žadatelem

Závěrečné ověření způsobilosti

Zahájena kontrola závěrečného ověření způsobilosti

ANO Závěrečné ověření způsobilosti bylo zahájeno
NE Závěrečné ověření způsobilosti nebylo zahájeno
NR Nebyly ukončeny předchozí fáze nebo je Žádost o podporu vyřazena/stažena žadatelem

Lhůta pro závěrečné ověření způsobilosti nebyla překročena

ANO-nebyla překročena Celková lhůta pro kontrolu závěrečného ověření způsobilosti nebyla překročena
NE-lhůta
překročena
Celková lhůta závěrečného ověření způsobilosti byla překročena. V případě, že byla překročena lhůta pro kontrolu Závěrečného ověření způsobilosti a stále nebylo zahájeno hodnocení projektu (a je přiřazený hodnotitel), je o důvodech nezahájení hodnocení žadatel informován depeší prostřednictvím MS2014+ ze strany Manažera projektu
NR Nebyly ukončeny předchozí fáze nebo je Žádost o podporu vyřazena/stažena žadatelem

Ukončeno závěrečné ověření způsobilosti

ANO Kontrola Závěrečného ověření způsobilosti byla ukončena
NE Kontrola Závěrečného ověření způsobilosti nebyla ukončena
NR Nebyly ukončeny předchozí fáze nebo je Žádost o podporu vyřazena/stažena žadatelem

Analýza rizik ex-ante

Zahájena Ex-ante analýza rizik

ANO Ex-ante analýzy rizik byla zahájena
NE Ex-ante analýzy rizik nebyla zahájena
NR Nebyly ukončeny předchozí fáze nebo je Žádost o podporu vyřazena/stažena žadatelem

Lhůta pro analýzu rizik nebyla překročena

ANO-nebyla překročena Celková lhůta pro analýzu rizik nebyla překročena
NE-lhůta
překročena
Byla překročena celková lhůta pro analýzu rizik
NR Nebyly ukončeny předchozí fáze nebo je Žádost o podporu vyřazena/stažena žadatelem

Analýza rizik je ukončena

ANO Analýza rizik byla ukončena
NE Analýza rizik nebyla ukončena
NR Nebyly ukončeny předchozí fáze nebo je Žádost o podporu vyřazena/stažena žadatelem

Ex-ante kontrola

Bude provedena Ex-ante kontrola?

ANO Ex-ante kontrola bude provedena
NE Ex-ante kontrola nebude provedena

Zahájení Ex-ante kontroly

ANO Ex-ante kontrola byla zahájena
NE Ex-ante kontrola byla zahájena
NR Ex-ante kontrola nebude provedena

Lhůta pro Ex-ante kontrolu nebyla překročena

ANO-nebyla překročena Celková lhůta pro Ex-ante kontrolu nebyla překročena
NE-lhůta
překročena
Byla překročena celková lhůta pro Ex-ante kontrolu
NR Nebyly ukončeny předchozí fáze nebo je Žádost o podporu vyřazena/stažena žadatelem

Ukončena Ex-ante kontrola

ANO Ex-ante kontrola byla ukončena
NE Ex-ante kontrola nebyla ukončena
NR Ex-ante kontrola nebude provedena