Harmonogram výzev

Řídící orgán IROP vydává průběžně aktualizovaný harmonogram výzev, který je dostupný na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Aktuální harmonogram výzev na rok 2019 a 2020 naleznete zde.

Vyhledání harmonogramu výzev v ISKP

Harmonogram (plán) vyhlášení výzev na nejbližší období je žadatelům/ příjemcům přístupný v ISKP a to pod tlačítkem Žadatel ->Seznam Výzev -> a dále v okně Seznam výzev pro žadatele.

V okně seznam výzev pro žadatele je možné filtrovat či si výzvy seřadit vzestupně/ sestupně např. dle data vyhlášení. Upozorňujeme, že mezi sloupci, podle kterých můžete výzvy filtrovat, se nachází i sloupec Typ příjemce/žadatele.

V dolní části obrazovky se pod Seznamem výzev nachází tlačítko Export Standardní, pomocí kterého je možné celý seznam vyexportovat do programu MS Excel a dále s ním pracovat.