Kontaktní osoby k výzvám

Máte dotaz k financování vašeho budoucího projektu z programu IROP?

Naše kontaktní osoby pro IROP jsou zde pro vás v každém krajském městě! Email a telefon na kontaktní osobu ve Vašem kraji zobrazíte po výběru výzvy IROP, ke které potřebujete informace či konzultaci.

40. výzva – vybrané úseky silnic II. a III. třídy IPRÚ

41. výzva – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IPRÚ

42. výzva – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy ITI

45. výzva – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje CLLD

48. výzva –  Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a kulturního dědictví ITI

50. výzva – Udržitelná doprava ITI

51. výzva – Udržitelná doprava IPRÚ

53. výzva Udržitelná doprava CLLD

55. výzva – Kulturní dědictví CLLD

58. výzva – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání ITI

59. výzva – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání IPRÚ

60. výzva – Sociální infrastruktura ITI

61. výzva – Sociální infrastruktura IPRÚ

62. výzva – Sociální infrastruktura CLLD

63. výzva – Sociální podnikání ITI

64. výzva – Sociální podnikání IPRÚ

65. výzva – Sociální podnikání CLLD

66. výzva – Infrastruktura pro vzdělávání ITI

67. výzva – Infrastruktura pro vzdělávání IPRÚ

68. výzva – Infrastruktura pro vzdělávání CLLD

69. výzva – Integrovaný záchranný systém CLLD

71. výzva – Deinstitucionalizace psychiatrické péče CLLD

75. výzva – Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.

78. výzva – Energetické úspory v bytových domech III

83. výzva – Sociální bydlení – integrované projekty ITI

84. výzva – Sociální bydlení – integrované projekty IPRÚ

85. výzva – Sociální bydlení – integrované projekty CLLD

93. výzva – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II

94. výzva – Digitalizace stavebního řízení

95. výzva – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – IV

U ostatních výzev IROP již byl ukončen příjem Žádosti o podporu.

Pro informace k předloženým projektům kontaktujte manažera projektu, který byl Vašemu projektu přiřazen po podání žádosti o podporu. Kontaktní údaje naleznete v přijaté depeši v MS2014+.