Kontrolní listy

Kontrolní listy pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí naleznete zde.

Kontrolní listy pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí IPRÚ naleznete zde.

Kontrolní listy pro věcné hodnocení naleznete zde.

Kontrolní listy pro závěrečné ověření způsobilosti  ITI naleznete zde.

Kontrolní listy pro závěrečné ověření způsobilosti  CLLD  naleznete zde.

Kontrolní listy pro kontrolu zpráv o udržitelnosti projektu naleznete zde.