Přehled vyhlášených výzev IROP

Specifický cílAktivitaVýzva
1.1Silnice1. výzva IROP - VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY - SC 1.1
1.1Silnice40. Výzva IROP - VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 1.1
1.1Silnice42. Výzva IROP - VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 1.1
1.1Silnice70. výzva IROP - VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY - II. - SC 1.1
1.2Bezpečnost dopravy + Cyklodoprava18. výzva - PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY - SC 1.2
1.2Bezpečnost dopravy 50. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 1.2
1.2Cyklodoprava50. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 1.2
1.2Telematika50. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 1.2
1.2Vozidla50. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 1.2
1.2Terminály50. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 1.2
1.2Bezpečnost dopravy 51. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ- SC 1.2
1.2Cyklodoprava51. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ- SC 1.2
1.2Telematika51. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ- SC 1.2
1.2Vozidla51. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ- SC 1.2
1.2Terminály51. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ- SC 1.2
1.2Cyklodoprava72. výzva - CYKLODOPRAVA II- SC 1.2
1.2Telematika22. výzva IROP - TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU - SC 1.2
1.2Telematika50. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 1.2
1.2Telematika51. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ- SC 1.2
1.2Terminály24. Výzva IROP - VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ - SC 1.2
1.2Terminály50. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 1.2
1.2Terminály51. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ- SC 1.2
1.2Terminály73. Výzva IROP - VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ II. - SC 1.2
1.2Vozidla20. Výzva IROP - NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA - SC 1.2
1.2Vozidla50. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 1.2
1.2Vozidla51. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ- SC 1.2
1.2Vozidla89. Výzva IROP - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony - SC 1.2
1.3Stanice pro IZS27. výzva IROP - VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÁ STŘEDISKA IZS - SC 1.3
1.3Stanice pro IZS36. Výzva IROP - STANICE IZS - SC 1.3
1.3Technika pro IZS19. výzva - TECHNIKA PRO IZS - SC 1.3
2.1Komunitní centra38. Výzva IROP - ROZVOJ INFRASTRUKTURY KOMUNITNÍCH CENTER - SC 2.1
2.1Komunitní centra39. Výzva IROP - ROZVOJ INFRASTRUKTURY KOMUNITNÍCH CENTER V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH - SC 2.1
2.1Komunitní centra60. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 2.1
2.1Komunitní centra61. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 2.1
2.1Komunitní centra74. Výzva IROP - ROZVOJ INFRASTRUKTURY POLYFUNKČNÍCH KOMUNITNÍCH CENTER - SC 2.1
2.1Sociální bydlení34. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - SC 2.1
2.1Sociální bydlení35. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY - SC 2.1
2.1Sociální bydlení60. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 2.1
2.1Sociální bydlení61. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 2.1
2.1Sociální bydlení79. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - SC 2.1
2.1Sociální bydlení80. Výzva IROP - Sociální bydlení (SVL) II. - SC 2.1
2.1Sociální bydlení83. Výzva IROP - Sociální bydlení - ITI - SC 2.1
2.1Sociální bydlení83. Výzva IROP - Sociální bydlení - IPRÚ - SC 2.1
2.1Sociální služby29. Výzva IROP - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - SC 2.1
2.1Sociální služby30. Výzva IROP - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (SVL) - SC 2.1
2.1Deinstitucionalizace sociálních služeb49. Výzva IROP DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ II. - SC 2.1
2.1Sociální služby60. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 2.1
2.1Sociální služby61. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 2.1
2.1Sociální služby81. výzva IROP - Rozvoj sociálních služeb II. - SC 2.1
2.1Sociální služby82. výzva IROP - Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. - SC 2.1
2.2Sociální podnikání11. VÝZVA IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ PRO SVL - SC 2.2
2.2Sociální podnikání12. VÝZVA IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - SC 2.2
2.2Sociální podnikání43. VÝZVA IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II. - SC 2.2
2.2Sociální podnikání44. VÝZVA IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY II. - SC 2.2
2.2Sociální podnikání63. VÝZVA IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 2.2
2.2Sociální podnikání64. VÝZVA IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 2.2
2.2Sociální podnikání90. Výzva IROP - Sociální podnikání pro KPSVL - SC 2.2
2.1Deinstitucionalizace sociálních služeb7. výzva IROP - DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ - SC 2.1
2.1Deinstitucionalizace sociálních služeb60. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 2.1
2.1Deinstitucionalizace sociálních služeb61. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 2.1
2.1Deinstitucionalizace sociálních služeb77. výzva IROP - DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ III. - SC 2.1
2.3Deinstitucionalizace psych. péče54. Výzva IROP - DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SC 2.3
2.3Deinstitucionalizace psych. péče75. Výzva IROP - DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE II. - SC 2.3
2.3Zdravotnictví31. Výzva IROP - ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE - SC 2.3
2.3Zdravotnictví5. výzva IROP - VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V OBLASTECH ONKOGYNEKOLOGIE A PERINATOLOGIE - SC 2.3
2.4Celoživotní vzdělávání56. výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SC 2.4
2.4Celoživotní vzdělávání57. výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (SVL) - SC 2.4
2.4Celoživotní vzdělávání66. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 2.4
2.466. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 2.4
2.466. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 2.4
2.467. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 2.4
2.433. Výzva - INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4
2.432. Výzva - INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL - SC 2.4
2.467. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 2.4
2.447. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4
2.446. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL - SC 2.4
2.4Celoživotní vzdělávání67. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 2.4
2.414. výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SC 2.4
2.458. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ITI) - SC 2.4
2.459. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (IPRÚ) - SC 2.4
2.415. výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY - SC 2.4
4.1Celoživotní vzdělávání68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
4.168. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
4.168. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
4.168. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
4.1Deinstitucionalizace sociálních služeb62. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
4.1Komunitní centra62. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
4.1Sociální služby62. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
4.1Sociální bydlení62. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
4.1Sociální podnikání65. VÝZVA IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
4.1Stanice pro IZS69. výzva IROP - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
4.1Technika pro IZS69. výzva IROP - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
4.1Deinstitucionalizace psych. péče71. Výzva IROP - DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
4.1Sociální bydlení83. Výzva IROP - Sociální bydlení - CLLD - SC 4.1
4.2Technická pomoc MAS6. výzva IROP - ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS - SC 4.2
5.1Technická pomoc8. výzva IROP - TECHNICKÁ POMOC - SC 5.1
4.1Knihovny55.výzva IROP - KULTURNÍ DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
4.1Muzea55.výzva IROP - KULTURNÍ DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
4.1Památky55.výzva IROP - KULTURNÍ DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
4.1Bezpečnost dopravy 53. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
4.1Telematika53. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
4.1Cyklodoprava53. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
4.1Terminály53. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
4.1Vozidla53. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
3.1Knihovny41. Výzva IROP - ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 3.1
3.1Muzea41. Výzva IROP - ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 3.1
3.1Památky41. Výzva IROP - ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 3.1
3.1Knihovny48. Výzva IROP - ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 3.1
3.1Muzea48. Výzva IROP - ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 3.1
3.1Památky48. Výzva IROP - ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 3.1
2.4Speciální školy86. Výzva IROP - Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života - SC 2.4
2.487. Výzva IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. - SC 2.4
2.5Zateplování16. výzva IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH - SC 2.5
2.5Zateplování37. výzva IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II - SC 2.5
2.5Zateplování78. výzva IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III - SC 2.5
3.1Muzea21. Výzva IROP - MUZEA - SC 3.1
3.1Památky13. výzva IROP - REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK - SC 3.1
2.488. Výzva IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. - SC 2.4
3.1Knihovny25. Výzva IROP - KNIHOVNY - SC 3.1
3.1Památky52. výzva IROP - REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. - SC 3.1
3.1Muzea76. Výzva IROP - MUZEA II. - SC 3.1
3.2eGovernment4. výzva IROP - AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ - SC 3.2
3.2eGovernment10. výzva IROP - KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST - SC 3.2
3.2eGovernment17. výzva IROP - ELEGISLATIVA A ESBÍRKA, NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ ARCHIV - SC 3.2
3.2eGovernment23. Výzva IROP - SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA I. - SC 3.2
3.2eGovernment26. Výzva IROP - EGOVERNMENT I. - SC 3.2
3.2eGovernment28. Výzva IROP - SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA II. - SC 3.2
3.3Územní rozvoj2. výzva IROP - ÚZEMNÍ PLÁNY - SC 3.3
3.3Územní rozvoj3. výzva IROP - REGULAČNÍ PLÁNY - SC 3.3
3.3Územní rozvoj9. výzva IROP - ÚZEMNÍ STUDIE - SC 3.3
4.1Územní rozvoj45. Výzva IROP - PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE- INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
2.492. Výzva - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony - SC 2.4
1.1Silnice91. Výzva - Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III - SC 1.1
1.2Vozidla93. Výzva - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II - SC 1.2
4.1eGovernment94. Výzva - Digitalizace stavebního řízení - SC 4.1
1.1Silnice95. Výzva- Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - IV
6.1REACT-EU96. Výzva- Integrovaný záchranný systém – Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR
6.1REACT-EU97. Výzva- Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů
6.1REACT-EU98. Výzva- Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby
6.1REACT-EU99. Výzva- Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty
6.1REACT-EU

100. Výzva- Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

6.1REACT-EU

101. Výzva- Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností

6.1REACT-EU102. Výzva - Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II.
6.1REACT-EU103. Výzva - Technická pomoc - REACT-EU
6.1REACT-EU

104. Výzva - IZS - Technika pro HZS ČR