Změna přihlášení ISKP21+

Úprava autentizace a identit – NIA – ve vztahu k žadatelům a příjemcům (ISKP21+)

V rámci úprav autentizace a identit uživatelů ISKP21+ dochází ke změně způsobu přihlašování se do ISKP21+. Původní forma přihlašování a ověřování totožnosti prostřednictvím hesla (ADSF) bude nahrazena bezpečnějším způsobem přihlašování se přes elektronickou identitu uživatele (NIA).

V úvodu je třeba zdůraznit, že úpravy se týkají pouze ISKP21+ a nikoliv ISKP14+. Dne 29. 3. 2024 bude ukončena možnost se standardně přihlašovat přes ADFS, ale stále bude možné žádat o úpravu identity (viz níže). Všem příjemcům důrazně doporučujeme, aby procesem úpravy identity prošli před ukončením ADFS, tj. do 29. března 2024. Pokud úprava identity nebude provedena do 29. 3. 2024, vystavuje se příjemce riziku, že se nebude moci přihlásit do ISKP21+ a zmešká tak lhůtu potřebnou např. na podání ŽoP/ZoR z důvodu čekání. Změna způsobu přihlašování neprobíhá totiž okamžitě a při změně mohou nastat technické komplikace.

Změna způsobu přihlašování bude probíhat v několika fázích dle níže uvedeného harmonogramu.

Aktuální informace jsou dostupné na stránkách ISKP21+ https://iskp21.mssf.cz/. Na záložce FAQ jsou i informace o postupu registrace do portálu ISKP21+.

Současný stav

V současné době se příjemci mohou do ISKP21+ přihlašovat přes ADFS (uživatelské jméno a heslo) nebo dvěma „modernějšími způsoby“ prostřednictvím NIA (Národní identitní autorita).

Pokud pro přihlašování do ISKP21+ používáte způsob uvedený v bodě 1 nebo 2 níže, věnujte pozornost níže uvedenému textu, neb právě Vás se změna přihlašování do ISKP21+ týká.

1. Přihlašování se přes ADFS – stávající způsob

Fyzická osoba = Karel Vomáčka

uživatelské jméno = AAVOMKAR

Příjemce dále pro přihlášení zadává uživatelské jméno a heslo.

Pro změnu přihlašování je nutná aktivní spolupráce příjemce!

2. Přihlašování se přes NIA – stávající způsob (registrace před 1. 9. 2023)

Fyzická osoba = Karel Vomáčka

Po ověření identity je uživatel přihlášen přes uživatelské jméno = VOMKAR_123456

Přechod na nový formát uživatelského jména proběhne automaticky. Po změně formátu (na VOMKAR_EXT) příjemce již bude používat nové jméno = nově: uživatelský účet.

3. Přihlašování se přes NIA – stávající způsob (registrace po 1. 9. 2023) – stejný jako cílový stav

Fyzická osoba = Karel Vomáčka

Po ověření identity je uživatel přihlášen přes uživatelský účet = VOMKAR_EXT

Tento způsob přihlašování a ověřování identity příjemce zároveň odpovídá cílovému stavu, který bude používán od 30. 3. 2024. Pokud tedy příjemce využívá tento způsob přihlašování, není třeba činit další kroky související s avizovanou změnou přihlašování.

Plánovaná úprava přihlašování se (rok 2024) aneb jaký je cílový stav?

Od 30. 3. 2024 budou všechny způsoby přihlašování se do ISKP21+ sjednoceny a bude využíván pouze způsob uvedený v bodě 3. Příjemci, kteří dosud používají přístup dle bodů 1 a 2, tedy budou muset včas přejít na nový způsob přihlašování. Přechod na nový způsob neproběhne automaticky, ale bude třeba aktivní spolupráce s příjemcem (v bodě 1). Proto prosím věnujte pozornost níže uvedenému textu.

Po přechodu na nový způsob přihlašování a ověřování identity se budou všichni příjemci přihlašovat následujícím způsobem:

Fyzická osoba = Karel Vomáčka

Po ověření identity přes NIA je uživatel přihlášen přes uživatelský účet = VOMKAR_EXT

Nově se pro udělení přístupu k projektu bude zadávat název externího účtu, jehož název bude vytvořen po změně způsobu přihlašování a způsob ověřování identity proběhne prostřednictvím NIA.

Kdy a v jakých krocích ke změně přihlašování dojde?

  • Od 1. 9. 2023 se noví uživatelé ISKP21+ mohou registrovat již jen prostřednictvím portálu NIA, na který budou při registraci přesměrováni. Postupují dle UP ISKP_Registrace a přihlášení IS KP21+ (dostupné na webu IROP či na stránkách ISKP21+). Aktuální dostupnost NIA a jeho funkčnost si lze ověřit na stránkách ISKP21+ přes odkaz.
  • V případě, že pro přihlašování příjemce používá způsob dle bodu 1: V průběhu prosince 2023 bude možné pro uživatele ISKP21+ začít žádat o úpravu identity (= žádost o změnu ADFS účtu na NIA účet).

Proces změny úpravy identity bude spočívat ve vyplnění formuláře, na nějž dostane uživatel odkaz systémovou depeší, s žádostí o úpravu identity. Depeše (a zároveň na registrační e-mail) s postupem úpravy identity byly odeslány ze strany správce systému na všechny uživatele ve dnech 13. – 19. 12. 2023.

  • V případě, že pro přihlašování příjemce používá způsob dle bodu 2: Termín, kdy proběhne automatická změna formátu uživatelského jména, není stanovena. O termínu a dalších postupech budeme příjemce informovat.

  • V případě, že pro přihlašování příjemce používá způsob dle bodu 3: Není třeba podnikat další kroky, neboť tento způsob přihlašování a ověřování identity příjemce zároveň odpovídá cílovému stavu.