Nová ITI výzva IROP zajistí bezpečnou cyklistickou infrastrukturu

8. 12. 2022
Lidé z města Hranice a okolí mohou díky nové Cyklostezce Bečva bezpečně a pohodlně dojíždět do práce či do školy na kole.
Lidé z města Hranice a okolí mohou díky nové Cyklostezce Bečva bezpečně a pohodlně dojíždět do práce či do školy na kole.

66. ITI výzva Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), o který se stará Centrum pro regionální rozvoj, podpoří bezpečnější infrastrukturu pro cyklistickou dopravu.

Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů realizovaných na území metropolitních oblastí (Pražská, Brněnská a Ostravská) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská).

Cílem 66. výzvy ITI – IROP je výstavba a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty a doprovodné cyklistické infrastruktury. Cyklostezky a další typy vyhrazených komunikací mohou sloužit k dojížďce do zaměstnání, škol a za službami nebo k zajištění cyklistického propojení na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR. Doprovodnou cyklistickou infrastrukturu představují parkovací místa pro kola a odpočívadla.  Ta mohou být postavena jak při výstavbě cyklostezek, tak samostatně ve vazbě na již využívané cyklistické komunikace.

Pro žadatele z méně rozvinutého regionu je připraveno 855,49 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a pro žadatele z přechodových regionů je určeno 874,54 mil. Kč z EFRR. Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP.

Integrované projekty, které budou předkládány do této výzvy, musí být v souladu s příslušnou integrovanou územní strategií ITI a vést k naplňování jejich cílů.  Z tohoto důvodu je nutné projekty nejprve projednat na úrovni nositele ITI a získat vyjádření řídicího výboru o souladu s integrovanou územní strategií, které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Současně musí být Řídicím orgánem IROP schválen programový rámec IROP příslušné metropolitní oblasti/aglomerace.

Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 8. prosince 2022 do 31. prosince 2027.
Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. června 2029.

Konzultační servis IROP

Dotazy k výzvám a přípravě projektových žádostí můžete podávat přes Konzultační servis IROP.