ECSEL - finanční podpora pro projekty v oblasti výzkumu a vývoje

Seminář
EEN
17. 12. 2019 10:00 - 17. 12. 2019 12:00
Praha

Společná technologická iniciativa ECSEL (Electronic Components & Systems for European Leadership) je implementována jako integrální součást rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 (2014 – 2020), a to prostřednictvím stejnojmenného společného podniku sídlícího v Bruselu.

Účastníci semináře se dozvědí, jak se zúčastnit výzev společného podniku ECSEL, který funguje od roku 2014. ECSEL podporuje projekty se zaměřením na mobilitu, zdraví, energetiku, bezpečnost IT systémů, digitalizaci průmyslu, konektivitu a interoperabilitu či 5G, systémy a komponenty či procesní technologie, zařízení a materiály v elektrotechnice. Výzvy ECSEL jsou určeny pro inovativní MSP, ale i velké firmy a výzkumné a technologické organizace, které potřebují financovat komercializaci svých inovací.

Seminář má za cíl účastníky seznámit s tím, jak mohou podporu z ECSEL získat a na konkrétním případě ukázat, že tato podpora má smysl a je dosažitelná.

Účast na semináři je zdarma.

Místo konání: budova Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha

Program

Přihláška

Kontaktní osoba: (paní) Barbora MUDRUŇKOVÁ, e-mail: barbora.mudrunkova@crr.cz .