Hackathon pro obor cestovní ruch

EEN
1. 7. 2020 - 3. 7. 2020

Ve svém Sdělení Cestovní ruch a doprava po roce 2020 Evropská komise uvádí, že zavede prostřednictvím digitálních hubů specializovanou podporu pro místní podniky cestovního ruchu, aby jim pomohla vyrovnat se s novou podobou turistické sezóny (např. roboty pro dezinfekci a čištění, účinné řízení velkého množství lidí, inteligentní rezervační systémy atd.), včetně hackathonu na využití digitálních technologií v cestovním ruchu.

První hackathon se uskuteční v rámci projektu CAST, a to již od 1. do 3. července 2020.

Setkáte se s malými a středními podniky z odvětví cestovního ruchu, které čelí stejným výzvám jako vy, a nebo se start-upy či jinými společnostmi, které chtějí tato nová řešení vyvíjet.

Projekt je otevřen pro jednotlivce i týmy.

Další informace a odkazy týkající se hackathonu zde:

Hackathon concept note 
Odkaz na registraci
Vizuály
Sada komunikačních nástrojů