Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb (se zaměřením na Rakousko)

Seminář
EEN
3. 5. 2022 10:00 - 3. 5. 2022 15:00
Praha

Seminář bude věnován přeshraničnímu poskytování služeb a vysílání pracovníků ze všech úhlů. To znamená od pracovně-právních podmínek vyslaných zaměstnanců, přes sociální a zdravotní pojištění a DPH, po poskytování služeb osobami samostatně výdělečně činnými a procedury s tím spojenými (vše bude vysvětleno na praktických příkladech). Zaměří se také na novinky, především na revizi směrnice o vysílání a nový silniční balíček (balíček mobility).

Díky tomu, že jedním z přednášejících bude Dr. Gunter Vogl z Velvyslanectví České republiky v Rakousku, bude seminář více zacílen na pravidla pro vysílání pracovníků do Rakouska.

Seminář bude probíhat v češtině.

Program

Více informací podá Bc. Barbora MUDRUŇKOVÁ, tel.: 225 855 313, e-mail: barbora.mudrunkova@crr.cz .