Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH

Seminář
EEN
7. 4. 2021 9:00 - 7. 4. 2021 15:00
on-line přes MS Teams

Předběžný program:

9.00 – 15.00   Přednáška Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH

Kromě přestávky na oběd v době od 11.45 do 12.15 bude do přednášky vloženo ještě několik dalších kratších přestávek – časový rozvrh řídí přednášející.

Přednáší Marek Reinoha, poradce a specialista v oblasti cel, uniního obchodu a DPH

Předpokládaný obsah přednášky:

1. Služby

Základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH; poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady; poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady; poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH; poskytování služeb ze třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH.

2. Zboží

Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím: dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH; zasílání zboží (od 1.7. 2017 dodání zboží na dálku); dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku); pořizování zboží z jiné členské země EU – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň; dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů; konsignační sklady.
Problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím: uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží; praktické příklady obchodních operací.

Kontaktní osoba: Barbora MUDRUŇKOVÁ, e-mail: barbora.mudrunkova@crr.cz .