Seminář pro žadatele Interreg Rakousko–Česko 2021–2027, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Seminář
EÚS
12. 2. 2024 10:00 - 12. 2. 2024 13:00
České Budějovice

Společný sekretariát připravil ve spolupráci s Regionálními subjekty seminář pro žadatele, kteří mají zájem předložit projektovou žádost v programu Interreg Rakousko–Česko 2021–2027. 

Seminář se zaměří především na:

  • Obecná pravidla Programu
  • Alokace
  • Prioritní osy / specifické cíle
  • Podávání projektové žádosti vč. povinných příloh (časté chyby)
  • Způsobilé výdaje, zjednodušené metody vykazování
  • Monitorovací systém Jems

Po ukončení semináře bude dostatek času na vaše dotazy.

Před akcí žadatelům doporučujeme seznámit se s Programovou příručkou a Společnými pravidly způsobilosti.

Termín a místo konání semináře:

ČESKÉ BUDĚJOVICE12. února 2024 10:00 –13:00Krajský úřad Jihočeského kraje, U zimního stadionu 1952/2, České Budějovice (sál zastupitelstva, místnost 2010)