Seminář pro žadatele k 95. výzvě IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - IV"

IROP
Seminář
Akce Centra
Výzvy
Akce MMR
21. 8. 2020 10:00 - 21. 8. 2020 12:00
Praha

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky (dále Centrum) Vás tímto zvou na seminář pro žadatele k 95. výzvě IROP “Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – IV”, která byla vyhlášena dne 3. srpna 2020 v rámci SC 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“, kde budete detailněji seznámeni s parametry výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, povinnými přílohami žádosti o podporu apod.  (více viz program semináře). 

Termín: 21. 8. 2020 10:00 – 12:00
Adresa místa konání: Pařížská ul. 4, Praha 1
Upřesnění místa konání: MMR – AVI učebna 2 (velká), vchod z Pařížské ul. 4

Program, přihlašovací formulář k semináři naleznete zde.