Seminář Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí - Ústí nad Labem (SC 2.2 - 63. výzva IROP, SC 2.2 - 77. výzva ITI)

IROP
Seminář
25. 10. 2023 9:00 - 25. 10. 2023 11:30
Ústí nad Labem

Centrum pro regionální rozvoj České republiky si vás dovoluje pozvat na Seminář pro příjemce IROP Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí (SC 2.2 – 63. výzva IROP, SC 2.2 – 77. výzva ITI).

Místem konání semináře je Knihovna Ústeckého kraje, Lidová část (sál ve 3. patře, W Churchilla 1974/3, Ústí nad Labem)

Prezentace přednesou a vaše dotazy zodpoví zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Svoji účast prosím potvrďte nejpozději do 20. 10. 2023 do 12:00 do přes registrační formulář níže.

V rámci akce “Seminář pro žadatele IROP” pořádaného Centrem pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které mohou být následně zveřejněny na webových stránkách organizace, v tisku a v dalších médiích. Centrum nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.