Semináře IROP pro příjemce 6. výzvy (Praha)

25. 11. 2019 9:30
Praha

Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pořádá dne 25. 11. 2019 dva semináře IROP pro příjemce 6. výzvy. Semináře budou zaměřené na revizi Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, která byla vydána dne 29.10.2019, na administraci projektů ve fázi realizace, náležitosti dokladování výdajů, nejčastější dotazy k administraci projektu ve SC 4.2 a Závazné stanovisko ŘO IROP č. 16.

Semináře se uskuteční v pondělí 25. 11. 2019 v prostorách Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Pařížská 4, Praha 1.

Dopolední seminář se bude konat 25. 11. 2019 od 9:30 do 12:30. Přihlášení na dopolední seminář provedete prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu zde.

Odpolední seminář se bude konat 25. 11. 2019 od 13:30 do 16:30. Přihlášení na odpolední seminář provedete prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu zde.

Semináře jsou totožné.

Z důvodu omezené kapacity se mohou přihlásit max. 2 zástupci za příjemce, tj. místní akční skupinu, na jeden ze seminářů. Přihlašování na semináře je zpřístupněno do pátku 15. 11. 2019 16:00.

V případě problému s registrací na seminář nebo dotazů ohledně organizace semináře se prosím obracejte na email seminareirop@mmr.cz.