Náhledový obrázek

Středy s EEN: Finanční nástroje pro podporu podnikání poskytované prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky

Seminář
EEN
9. 6. 2021 10:00 - 9. 6. 2021 11:00
on-line přes MS Teams

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) jako národní rozvojová banka České republiky nabízí stále větší portfolio finančních nástrojů pro podporu podnikání, které jsou  převážně financované ze zdrojů Evropské unie. Bankovní záruky, bezúročné úvěry a nově kapitálové vstupy, to jsou produkty, které mohou využít nejen živnostníci, malé a střední podniky, ale i korporace. ČMZRB v roce 2020 svými programy zaručovala nebo napřímo poskytla více než 40 % úvěrů do výše 30 mil. Kč podnikatelským subjektům.

Přednášející Ing. Michal Pluta se bude věnovat především aktuálním nástrojům poskytovaných ČMZRB v tomto roce.