Náhledový obrázek

Středy s EEN: Informační zdroje pro vysílání pracovníků (opakování webináře z 24. března)

Seminář
EEN
21. 4. 2021 10:00 - 21. 4. 2021 11:00
on-line přes MS Teams

Praktický webinář bude zaměřen na informační zdroje na internetu, které se týkají přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků v rámci EU/EHP a Švýcarska. Účastníci budou mimo jiné seznámeni s databází legislativy EU (eur-lex), s databází profesí regulovaných v zemích EU, s odkazy na ohlašovací procedury či národní infomační zdroje zemí EU.

Jedná se o opakování webináře z 24. března. Prosíme, věnujte pozornost tomu, na který termín jste zapsáni – registrace nejsou zaměnitelné.

Přednáší RNDr. Jitka Ryšavá, tel.: 225 855 315, e-mail: jitka.rysava@crr.cz