Středy s EEN: Informační zdroje pro vysílání pracovníků

Seminář
EEN
24. 3. 2021 10:00 - 24. 3. 2021 11:00
on-line přes MS Teams

Praktický webinář bude zaměřen na informační zdroje na internetu, které se týkají přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků v rámci EU/EHP a Švýcarska. Účastníci budou mimo jiné seznámeni s databází legislativy EU (eur-lex), s databází profesí regulovaných v zemích EU, s odkazy na ohlašovací procedury či národní infomační zdroje zemí EU.

Přednáší RNDr. Jitka Ryšavá.

Registrovat