Středy s EEN: Přeshraniční poskytování služeb OSVČ

Seminář
EEN
26. 5. 2021 10:00 - 26. 5. 2021 11:00
on-line přes MS Teams

Praktický webinář bude zaměřen na přeshraniční poskytování služeb OSVČ v rámci EU. Účastníci budou seznámeni s pravidly pro daně z příjmu, DPH, povinné sociální a zdravotní pojištění či ohlašovacími procedurami. Důraz bude kladen i na rozlišení, kdy se jedná o legální přeshraniční poskytování služeb a kdy jde naopak na tzv. falešné podnikání (nelegální zaměstnávání).

Přednáší RNDr. Jitka Ryšavá, tel.: 225 855 315, e-mail: jitka.rysava@crr.cz .