UDRŽITELNOST PROJEKTŮ IROP (České Budějovice): on-line

IROP
Seminář
Akce Centra
17. 9. 2020 8:30
České Budějovice

UPOZORNĚNÍ: Seminář proběhne on-line formou pro přihlášené zájemce. Osobní setkání zájemců na Krajském úřadě Jihočeského kraje je ZRUŠENO. Děkujeme za pochopení.

 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Vás zve na seminář Udržitelnost projektů IROP.

Seminář je určen pro žadatele i příjemce a poskytne Vám aktuální informace k projektům IROP. Dále Vás seznámíme s konkrétními zkušenostmi z provedených kontrol se zaměřením na specifické cíle:

  • SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
  • SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
  • SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi sociální bydlení, komunitní centra, sociální služby

Prezentaci přednesou zástupci Centra pro regionální rozvoj České Republiky a Eurocentra České Budějovice.

  • Datum a čas konání: 17. září 2020 od 8:30 do 11:30 hodin.
  • Místo konání: Krajský úřad Jihočeského kraje, Zastupitelský sál, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
  • Pozvánka je k dispozici zde.
  • Podrobný program a harmonogram naleznete zde.
  • Dotazy zodpoví: lenka.krejcova@mmr.cz, 731 681 631 nebo anna.honnerova@crr.cz, 381 670 027

Na seminář je možné se registrovat nejpozději do 10. 9. 2020 pomocí odkazu zde.

V rámci akce Udržitelnost projektů IROP pořádané Centrem pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které mohou být následně zveřejněny na webových stránkách organizace, v tisku a v dalších médiích. Centrum nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.