UDRŽITELNOST PROJEKTŮ IROP (České Budějovice)

IROP
Seminář
Akce Centra
17. 9. 2020 8:30
České Budějovice

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Vás zve na seminář Udržitelnost projektů IROP.

Seminář je určen pro žadatele i příjemce a poskytne Vám aktuální informace k projektům IROP. Dále Vás seznámíme s konkrétními zkušenostmi z provedených kontrol se zaměřením na specifické cíle:

  • SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
  • SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
  • SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi sociální bydlení, komunitní centra, sociální služby

Prezentaci přednesou zástupci Centra pro regionální rozvoj České Republiky a Eurocentra České Budějovice.

  • Datum a čas konání: 17. září 2020 od 8:30 do 11:30 hodin.
  • Místo konání: Krajský úřad Jihočeského kraje, Zastupitelský sál, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
  • Pozvánka je k dispozici zde.
  • Podrobný program a harmonogram naleznete zde.
  • Dotazy zodpoví: lenka.krejcova@mmr.cz, 731 681 631 nebo anna.honnerova@crr.cz, 381 670 027

Na seminář je možné se registrovat nejpozději do 10. 9. 2020 pomocí odkazu zde.

V rámci akce Udržitelnost projektů IROP pořádané Centrem pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které mohou být následně zveřejněny na webových stránkách organizace, v tisku a v dalších médiích. Centrum nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.