ZRUŠENO: Udržitelnost projektů IROP (České Budějovice)

IROP
Seminář
Akce pro veřejnost
Akce Centra
27. 3. 2020 8:30 - 27. 3. 2020 11:30
České Budějovice

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Vás zve na seminář Udržitelnost projektů IROP.

Seminář je určen pro žadatele a příjemce a poskytne Vám aktuální informace k projektům IROP. Dále Vás seznámíme s konkrétními zkušenostmi z provedených kontrol se zaměřením na specifické cíle:

  • SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
  • SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
  • SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi sociální bydlení, komunitní centra, sociální služby

Prezentaci přednesou zástupci Centra pro regionální rozvoj České Republiky a Eurocentra České Budějovice.

Seminář je ZDARMA

Pozvánka k dispozici zde, program k dispozici zde

Dotazy zodpoví: lenka.krejcova@mmr.cz, 731 681 631 nebo anna.honnerova@crr.cz, 381 670 027

V rámci akce Udržitelnost projektů IROP pořádané Centrem pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které mohou být následně zveřejněny na webových stránkách organizace, v tisku a v dalších médiích. Centrum nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Informace 10.3.2020:

S ohledem na aktuální situaci a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví se seminář Udržitelnost projektů IROP, který se měl uskutečnit dne 27. března 2020 v Českých Budějovicích, NEKONÁ.
Jakmile bude stanoven náhradní termín, budete ihned informováni.
Děkujeme za pochopení.