Veletrh dotačních příležitostí (České Budějovice)

IROP
Akce pro veřejnost
25. 2. 2020 9:00 - 25. 2. 2020 14:00
České Budějovice

Zveme vás na Veletrh dotačních příležitostí, který se uskuteční 25. února v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích. Na stánku Centra pro regionální rozvoj se potkáte s našimi jihočeskými specialisty, kteří vám podají informace o Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).

Pozvánka zde.

V jeden čas na jednom místě budete mít příležitost konzultovat své záměry nebo jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice. Zástupci organizací, které administrují příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Můžete konzultovat následující programy:

+ OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (API) + OP Zaměstnanost (MPSV) + OP Životní prostředí, program Nová zelená úsporám a program Dešťovka (SFŽP ČR) + Program rozvoje venkova (SZIF) + Integrovaný regionální operační program (CRR) + nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP ČR) + možnosti podpory Jihočeské hospodářské komory + finanční nástroje pro podnikatele (ČMZRB) + možnosti přeshraniční spolupráce (Evropský region Dunaj-Vltava, RERA, ERASMUS+) + dotační možnosti místních akčních skupin (MAS) + program Jihočeské podnikatelské vouchery (JVTP) + programy na podporu podnikání agentury CzechInvest + programy GAMA, DELTA, EPSILON, ZÉTA, ÉTA a THÉTA Technologické agentury ČR + proexportní programy agentury CzechTrade a další

Účast na veletrhu je bezplatná a bez nutnosti registrace!