Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb (novinky a praktické příklady); informace o dalších službách sítě EEN

Seminář
EEN
27. 11. 2019 10:00
Praha

Na začátku semináře Vás budeme krátce informovat o akcích a službách EEN, které jsou zaměřené na rozšíření mezinárodní spolupráce firem.

Hlavní část semináře bude věnována přeshraničnímu poskytování služeb a vysílání pracovníků ze všech úhlů. RNDr. Jitka Ryšavá z EEN se touto problematikou bude zabývat v celé její šíři – od pracovně-právních podmínek vyslaných zaměstnanců, přes sociální a zdravotní pojištění a daně, po poskytování služeb osobami samostatně výdělečně činnými a procedurami s tím spojenými (vše bude vysvětleno na praktických příkladech). Zaměří se také na novinky, především na revizi směrnice o vysílání pracovníků.

Přihláška

Předběžný program

Kontaktní osoba: Bc. Uranchimeg NATSAGDORJ, tel.: 225 855 313, e-mail: uranchimeg.natsagdorj@crr.cz .