Přeshraniční poskytování služeb osobami samostatně výdělečně činnými

EEN
Webinář
14. 2. 2024 10:00 - 14. 2. 2024 11:15
MS Teams

Spolu s volným pohybem osob, zboží a kapitálu patří volný pohyb služeb k jedné ze čtyř svobod a základním principům jednotného trhu EU.

Přeshraničně lze služby v jiné zemi EU poskytovat dvěma způsoby: buď (1) zaměstnavatel vyšle své zaměstnance do jiné země, aby tam danou služby provedli, nebo (2) osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) samy vyjedou a službu v jiné zemi poskytnou. Pro každou z těchto skupin se uplatňují poněkud jiná pravidla a odlišné procedury.

Praktický webinář, který je určený jak OSVČ, tak firmám, využívajících OSVČ jako své subdodavatele, se bude věnovat druhému způsobu, tj. přeshraničnímu poskytování služeb OSVČ. Účastníci budou seznámeni s pravidly pro daně z příjmu a DPH, pro povinné sociální a zdravotní pojištění či s ohlašovacími procedurami. Značný důraz bude kladen i na rozlišení, kdy se jedná o legální poskytování služeb OSVČ a kdy jde naopak o tzv. falešné podnikání – nelegální zaměstnávání.

Přednášet bude RNDr. Jitka Ryšavá, jež se dlouhodobě zabývá poradenstvím v dané oblasti, na toto téma přednáší a je též autorkou pravidelně aktualizované publikace „Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky“.

Pozvánka a program

Kontaktní osoba: Bc. Barbora MUDRUŇKOVÁ, tel.: 225 855 313, e-mail: barbora.mudrunkova@crr.cz .