Programové období 2007 -2013

V programovém období 2007-2013 mělo Centrum na starosti administraci následujících programů: