Programové období 2014 -2020

V současném programovém období 2014-2020 má Centrum na starosti administraci následujících programů:

  • Integrovaný regionální operační program 
  • Programy přeshraniční spolupráce
    • přeshraniční spolupráce (Sasko, Bavorsko, Rakousko, Slovensko, Polsko)
    • nadnárodní spolupráce (Central Europe, Danube)
    • meziregionální spolupráce (INTERREG EUROPE)