Veřejné zakázky

Aktuální veřejné zakázky Centra lze najít na následujícím odkaze:

Důležité odkazy

Přílohy

Smlouvy

Smlouvy, podléhající zveřejnění podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dále Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání VZ jsou zveřejněny vždy u daného výběrového řízení na profilu zadavatele. Smlouvy zveřejňované po nabytí účinnosti a Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jsou zveřejňované v registru smluv.