53. výzva Udržitelna doprava CLLD

Konzultuje pouze Královéhradecký kraj (níže uvedené kontakty platí pro celou Českou republiku)

Nositel: MAS

Královéhradecký kraj

Ing. Michaela BROŽOVÁ tel.: 499 420 602 / 735 157 809