65. výzva - Sociální podnikání CLLD

Konzultace probíhají na Územním odboru IROP pro Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Ing. Alena SLAČÍKOVÁ tel.: 225 855 329 / 703 484 787