65. výzva - Sociální podnikání CLLD

Konzultace probíhají na Územním odboru IROP pro Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Pracovní pozice není dočasně obsazena