Kontakty Centrála


Generální ředitel


Ing. Zdeněk Vašák

Tel.: 225 855 260
E-mail: zdenek.vasak@crr.cz


Odbor vnitřních věcí


Ing. Lenka Vašátková

Tel.: 225 855 405
E-mail: lenka.vasatkova@crr.cz


Sekce administrace programů

Ing. Helena Miškovičová

Tel.: 225 855 339
E-mail: helena.miskovicova@crr.czOdbor Evropské územní spolupráce (EÚS)

Mgr. Jiří Jansa

Tel.: 225 855 309
E-mail: jiri.jansa@crr.cz

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
IČ: 04095316, DIČ: CZ04095316

Hlavní kancelář
U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00  Praha 3 – Strašnice

Kontakty na podatelnu:

Provozní doba podatelny:

Po – Čt: 8:30 – 16:00
Pá:       8:30 – 15:00
Elektronická adresa podatelny: podatelna@crr.cz
ID datové schránky: mt6427q

Pravidla pro správné podání dokumentu naleznete zde:


Recepce
Tel.: 225 855 300

Sekretariát
Tel.: 225 855 200/321

Provozní doba sekretariátu:

Po – Čt: 8:00 – 16:00
Pá:       8:00 – 15:00


Oddělení informačních systémů

Ing. Eva PAVLÍKOVÁ tel.: 225 855 255 / 724 356 181

Oddělení financování a projektového řízení

Mgr. Martin PAVLÍK tel.: 225 855 279 / 725 793 629

Oddělení kancelář generálního ředitele

Mgr. Vilém JURÁNEK tel.: 225 855 250 / 736 527 891

Oddělení řízení lidských zdrojů

Mgr. Radek FILO tel.: 225 855 295 / 725 708 909

Oddělení účetnictví a majetku

Zdeňka KAVKOVÁ HLUŠIČKOVÁ tel.: 225 855 286 / 724 084 587

Kontakt pro média

Mgr. Vilém JURÁNEK tel.: 225 855 250 / 736 527 891

Oddělení kancelář sekce administrace programů (Sekretariát SAP)

Ing. Miloš ŠENKÝŘ tel.: 225 855 339 / 736 527 898

Odbor řízení administrace programů (OŘAP)

Ředitelka odboru

Mgr. Kateřina DOHNALOVÁ tel.: 225 855 319 / 736 527 895

Oddělení monitoringu

Ing. Antonín NEŠPOR tel.: 225 855 320 / 731 640 215

Oddělení metodické a systémové podpory

Ing. Jana Břicháčková tel.: 225 855 367 / 603 565 235

Oddělení právní podpory a kontrol

Mgr. Michaela PANTOFLÍČKOVÁ tel.: 225 855 241

Odbor centrální administrace programů (OCAP)

Ředitel odboru

Ing. Karel MANOCH, MPA tel.: 225 855 205 / 739 547 378

Oddělení administrace udržitelnosti

Ing. Michal POVOLNÝ tel.: 225 855 264 / 724 039 403

Oddělení hodnocení a kontroly projektů OSS

Ing. Petr FRANĚK tel.: 225 855 302 / 735 159 462

Oddělení realizace projektů OSS

Ing. Anna KREUTZIGER tel.: 225 855 352 / 731 628 226

Regionální pracoviště viz Územní pracoviště IROP


Oddělení Administrace a kontroly projektů EÚS

Ing. Markéta WEINGÄRTNEROVÁ tel.: 225 855 231 / 724 568 700

Regionální pracoviště viz Kontakty EÚS
Profesní životopisy vedoucích představitelů Centra