Koronavirus a vyslaní zaměstnanci od 26. května 2020

28. 5. 2020

26. května došlo k dalším úpravám režimu na hranicích České republiky.

26. května došlo k otevření všech železničních a silničních přechodů na hranicích s Německem a Rakouskem a k ukončení plošných kontrol na těchto hranicích, více informací o současných pravidlech pro vstup na území ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx.

Při cestách za účelem výkonu ekonomické činnosti, které trvaly do 72 hodin, je situace následující:

 • Osoby nepředkládají při vstupu potvrzení o absolvování PCR testu.
 • Osoby nepodstupují po návratu do ČR nezbytná karanténní opatření.
 • Osoby předkládají při návratu do ČR buď potvrzení o výkonu ekonomické činnosti nebo dokument prokazující výkon ekonomické činnosti.

Při cestách za účelem výkonu ekonomické činnosti, které trvaly déle než 72 hodin, mají občané ČR tyto povinnosti:

 • Při vstupu předložit lékařské potvrzení o absolvování PCR testu (vzor ke stažení na webových stránkách MV), nebo
 • oznámit bezprostředně po vstupu tuto skutečnost telefonicky krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště a postoupit nezbytná karanténní opatření.

PCR test lze též absolvovat na území ČR do 72 hodin od vstupu, nicméně tyto osoby mají povinnost oznámit tuto skutečnost své krajské hygienické stanici, aby nenařídila karanténní opatření.

Pro všechny osoby, které neabsolvují nezbytná karanténní opatření, platí po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR omezení volného pohybu po území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.

Dokumenty prokazující výkon ekonomické činnosti (nejedná se o fixní výčet):

 • pozvání na obchodní jednání, služební cestu, cestovní příkaz,
 • doklad o zakázce,
 • smlouva o výkonu funkce,
 • výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku,
 • smlouva o dílo.

Více informací naleznete v pravidelně aktualizované tabulce https://www.mvcr.cz/soubor/tabulka-pravidla-pro-vstup-navrat-osob-jiz-pobyvajicich-na-uzemi-cr-od-27-kvetna-2020-0-00.aspx.

To, že vláda ČR zrušila zákaz vycestování do zahraničí, ještě neznamená, že čeští občané mohou volně vycestovat do sousedních států, protože ty upravují pravidla pro vstup na svá území.

 • Vstup do Polska je pro občany ČR až na výjimky zakázán.
 • Na Slovensko je nyní pro občany ČR povolen vstup i bez předložení negativního PCR testu či absolvování karantény, pokud pobyt na území Slovenska nebude delší než 48 hodin (https://www.mzcr.cz/dokumenty/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-od-2752020_19304_1.html).
 • Vstup do Německa a do Rakouska je (až na výjimky týkající se např. kritické infrastruktury) možný pouze s potvrzením o absolvování PCR testu na koronavirus s negativním výsledkem, přičemž toto potvrzení nesmí být starší než 4 dny.

Formuláře, kterými se potvrzuje absolvování testu na koronavirus zde: