Kvalitní výuku na středních školách podpoří IROP 3 miliardami

30. 11. 2022
Díky rekonstrukci a modernizaci Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni vznikly nové odborné učebny
Díky rekonstrukci a modernizaci Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni vznikly nové odborné učebny

3 miliardy korun z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), o který se stará Centrum pro regionální rozvoj, podpoří kvalitnější vzdělávání na středních školách a konzervatořích v regionech. Díky finanční podpoře vzniknou moderní odborné učebny, ve kterých se žáci budou věnovat studiu přírodních věd, polytechnice, cizím jazykům nebo práci s digitálními technologiemi.

Výzva č. 42 významně pomůže školám v méně rozvinutých regionech, a to více než 1,7 mld. korun. Ve výzvě č. 43 čeká na školy z přechodových regionů téměř 1 mld. korun a pro Hlavní město Prahu je ve 44. výzvě připraveno přes 367 milionů korun. Kategorie regionů najdete na webových stránkách IROP.

Pro koho a na co jsou peníze určeny?

O finanční podporu na modernizaci či vybudování nových odborných učeben mohou žádat:

  • střední školy,
  • střední školy spojené s VOŠ,
  • konzervatoře.

Tyto učebny však musejí být ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, výuku cizích jazyků nebo na práci s digitálními technologiemi. Finanční podporu mohou žadatelé využít i na zajištění kvalitnějšího internetového připojení a internetové bezpečnosti ve škole.

Díky dotaci z IROP tak mohou vzniknout například nové pavilony pro odborný výcvik, které zvýší uplatnění absolventů na trhu práce a podpoří jejich zájem o nové technologie. Gymnázia mohou zmodernizovat své odborné učebny jazyků, učebny digitálních technologií s virtuální realitou či laboratoře chemie a biologie včetně potřebného zázemí.

Projekty se mohou soustředit také na prostory školních poradenských pracovišť pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpořeny mohou být klidové zóny či reedukační učebny. Stejně tak jsou pro školy připraveny investice do zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy, které jim zajistí nové kabinety, sborovny či kanceláře pro administrativní pracovníky.

Na co si dát pozor?

Pro úspěšné získání podpory je nutné splnit všechny podmínky, které určuje řídicí orgán IROP (MMR). Projekty musejí být v souladu Regionálním akčním plánem. Jednotlivé kraje totiž provedly strategický předvýběr možných projektů předkládaných do IROP, a sestavily tak priority v území právě prostřednictvím Regionálních akčních plánů.

Na další důležité podmínky upozorňuje Darina Škodová, odbornice Centra na kontrolu a hodnocení projektů: „Žadatelé by měli myslet na to, že nově vybudovaná infrastruktura bude muset být bezbariérově dostupná, včetně zajištění bezbariérových toalet.  Při hodnocení projektů bude navíc kladen důraz na zajištění rovného přístupu ke vzdělávání, nediskriminace a nesegregace.“

Konzultační servis IROP

Máte dotaz k výzvám nebo si nevíte rady s projektovou žádostí? Obraťte se na naše odborníky přes Konzultační servis IROP.

Inspirujte se úspěšnými projekty

Podívejte se na ty nejpovedenější projekty z minulého programového období na našem webu Regiony nás baví, kde ukazujeme, jak IROP zlepšuje životní podmínky ve všech regionech Česka.