Kyberbezpečnost se stala jedním z hlavních témat i pro IROP

23. 8. 2022

Přes miliardu korun mířilo z IROP na problematiku kyberbezpečnosti v letech 2014 až 2020. Pro současné období je k dispozici dokonce 3,4 mld. Kč. Zájem ukazuje, že zajištění bezpečnosti v kyberprostoru se stalo jednou z priorit dneška. Z třech výzev je jedna naplněna, rychle se vyčerpávají i další dvě.

Jde o výzvy číslo 3, 4 a 5. Dvě výzvy jsou alokovány na projekty v rámci regionů a jeden na projekty celostátního významu:

Rozdělení finančních prostředků mezi výzvy není náhodné – musí respektovat princip tematické koncentrace stanovený Evropskou komisí. Ten určuje povinné alokace na první dva cíle politiky: Inteligentní Evropu (součástí je v ČR právě kyberbezpečnost) a Zelenější, nízkouhlíkovou a odolnou Evropu. Obojí je důležité. Pro členské státy jsou tak stanoveny závazné limity, které musí plnit za celou alokaci.

Peněz samozřejmě není neomezené množství, a proto se podmínky a nastavení těchto výzev řešily na mnoha jednáních zástupců řídícího orgánu IROP a expertů Centra pro regionální rozvoj České republiky s odbornými garanty z Ministerstva vnitra ČR a NÚKIB, zástupci Svazu měst a obcí a Asociace krajů.

 „Kyberbezpečnost je jednou z mých priorit. Přesto, že je částka oproti předchozímu období skoro třikrát vyšší, peněz stále není dostatek. IROP velký zájem o podporu obrany proti kybernetickým hrozbám nemůže financovat sám. Budu na vládě usilovat o další podporu pro tento důležitý segment,“ dodává k tomu Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj.

Více v tiskové zprávě MMR.

Znamená to, že příjem žádostí do 3. výzvy skončí 20. 9. 2022 ve 14:00. Zbylé dvě výzvy se nemění, tam platí, že příjem žádostí končí v původním termínu, neboli 28. 2. 2023. Pokud chcete mít aktuální přehled nejen o těchto výzvách, informace najdete na stránkách programu IROP.

Dotazy k výzvám a přípravě projektových žádostí je možné podávat také přes konzultační servis IROP.

Konzultační servis