Kyberbezpečnost potvrzuje svoji popularitu, pro mimořádný zájem se uzavírá 4. výzva

1. 9. 2022

Kvůli mimořádnému zájmu žadatelů, který překročil finanční objem peněz alokovaný pro 4. výzvu IROP – Kybernetická bezpečnost – SC 1.1 (PR), Řídicí orgán IROP ukončuje příjem žádostí o podporu. Žádosti je možné podávat v MS2021+ do 30. září 2022, 14:00.

Dotazy k výzvám a přípravě projektových žádostí je možné podávat přes Konzultační servis IROP