MBM Tourism Prague 2021 (tisková zpráva)

7. 10. 2021

Úspěšná mezinárodní akce sítě Enterprise Europe Network

Cestovní ruch patří mezi obory, které jsou nejvíce postiženy celosvětovou pandemií covid-19. Proto se Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky společně s kolegy ze sítě EEN rozhodlo uspořádat i druhý ročník úspěšných b2b kontraktačních jednání pro firmy, organizace a instituce z cestovního ruchu MBM TOURISM PRAGUE, a tím přispět ke zlepšení situace podnikatelů právě v tomto oboru.

Vzhledem ke covidové situaci se obchodní jednání odehrávala ve virtuálním světě: registrace, výběr partnerů pro jednání, schůzky i zpětná vazba. Svým klientům byli on-line k dispozici i partneři sítě EEN, kteří pomáhali s vyplněním kooperačních profilů, rezervacemi schůzek, vytipováním vhodných firem pro jednání, ale také s technickými a organizačními záležitostmi. Pro samotné schůzky nebylo potřeba instalovat žádný dodatečný software – všem účastníkům postačoval jen osobní počítač s mikrofonem, kamerou a internetovým připojením.

Mezinárodní jednání s podnikateli v cestovním ruchu probíhalo na webové stránce https://mbm-tourism-prague-2021.b2match.io v termínu 30.9.-1.10.2021. Během těchto dvou dnů proběhlo 91 mezinárodních schůzek: podnikatelé si mohli vybrat nejen mezi dopoledními a odpoledními bloky, nýbrž i přesně naplánovat čas své schůzky.

Akce se zúčastnili nejen majitelé cestovních kanceláří a agentur, zástupci hotelů, sektoru hospitality, lázeňských a relaxačních resortů, ale také firmy z oboru památkové péče a kulturního dědictví, dopravy, IT a udržitelné mobility. Do letošního ročníku se zaregistrovalo 71 firem a institucí, partnery pro jednání nalezlo 56 účastníků (z toho 34 českých) ze 13 zemí.

Více informací o MBM TOURISM PRAGUE 2021 a profily přihlášených firem a institucí naleznete na webové stránce: https://mbm-tourism-prague-2021.b2match.io.

Mezinárodní obchodní jednání pro firmy ze všech oborů, které pořádá síť EEN, naleznete na webové stránce:  www.crr.cz/een.

Kontaktní osoba: Ing. Eva Hrubešová, tel.: 225 855 312, e-mail: eva.hrubesova@crr.cz .