MBM Tourism Prague 2022 (tisková zpráva)

24. 3. 2022

Ve dnech 17.-18.3.2022 uspořádalo Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky mezinárodní b2b jednání pro firmy z cestovního ruchu MBM TOURISM PRAGUE 2022. Již třetí ročník projektu navázal na zahajovací úspěšná prezenční b2b jednání v únoru 2020 (uskutečnila se těsně před pandemií) a loňské podzimní virtuální on-line pokračování. Vzhledem k tomu, že i letos byla situaci velmi nejistá, zvolili organizátoři tzv. hybridní formu projektu, která kombinuje oba již vyzkoušené způsoby komunikace. První den byl určen pro on-line virtuální jednání, druhý den se již konaly prezenční “face-to-face” schůzky. Akce byla zahrnuta do programu veletrhů cestovního ruchu: Holiday World & Region World, které se konají v areálu výstaviště PVA Praha Letňany. Součinnost a spolupráce se společností ABF a.s, která pořádá oba veletrhy, byla jak v přípravné fázi projektu, tak i na výstavišti, opět skvělá.

Zvolení kombinované formy b2b jednání umožnilo účast jak firmám, které nemohly do Prahy přijet a připojily se on-line “na dálku” – tedy především zahraničním účastníkům, tak i firmám, které upřednostnily osobní setkání a návštěvu veletrhu – tedy českým subjektům a vystavovatelům.

Do projektu se zapojilo 18 členů sítě EEN, kteří přispěli k jeho propagaci v zahraničí s důrazem na mezinárodní aspekt b2b jednání. Celkem se přihlásilo 100 firem z 23 zemí, partnery pro jednání nalezlo téměř 80 účastníků.

Kromě početně zastoupeného českého a slovenského cestovního trhu, se nejvíce prezentovaly typické letní destinace jako Řecko, Portugalsko či Maďarsko. Účastníci si naplánovali více než 160 schůzek, uskutečnilo se jich přes 120, což je o 40 více než v loňském roce. To svědčí o aktivním přístupu přihlášených firem a zvýšeném zájmu o získání nových obchodních kontaktů v cestovním ruchu.

Akce se zúčastnili majitelé cestovních kanceláři a agentur, kteří hledali nové partnery zejména pro aktivní a atraktivní dovolenou. To odpovídá současným trendům v cestovním ruchu. Přihlásili se i zástupci hotelů, lázeňských a relaxačních resortů, ale také IT firem, kteří vytvářejí platformy pomáhající digitalizaci cestovního ruchu.

Zajímavostí je, že v den konání akce na veletrhu se k projektu připojili i někteří vystavovatelé, kteří nebyli původně přihlášeni. B2b schůzky s novými partnery pro ně byly natolik zajímavé, že upřednostnili celodenní účast v projektu před pobytem na stáncích.

Někteří účastníci se mezinárodních jednání zúčastnili poprvé. I oni ocenili výhody, které jim b2b jednání organizovaná sítí EEN přináší: s minimálními finančními náklady – registrace je zdarma – možnost uskutečnit až 10 schůzek s partnery dle vlastního výběru, a to vše v rámci zajímavých veletrhů.

Třetí ročník MBM TOURISM PRAGUE se vydařil. Z dotazníkového šetření uskutečněného bezprostředně po prezenčních jednáních na výstavišti vyplývá, že schůzky byly velmi zajímavé, velká většina z nich je hodnocena jako velmi perspektivní z hlediska navázání nové spolupráce a dokonce 14 mezinárodních schůzek a 5 jednání mezi českými firmami je hodnoceno jako “spolupráce již domluvena”.

Několik citací z hodnocení účastníků: „Perfektní organizace.“ „Pro potřeby b2b schůzek byl intenzivně zhuštěný časový prostor, což je velice příjemné z pohledu obchodního zástupce.“ „Příjemný, zajímavý, užitečný projekt. Přínosná jednání. Bylo to super, těším se na příští rok.“

Více o právě uskutečněném MBM TOURISM PRAGUE 2022 a seznam přihlášených firem naleznete na webové stránce projektu: https://mbm-tourism-prague-2022.b2match.io/.

Mezinárodní obchodní jednání, která pořádá EEN při Centru pro regionální rozvoj České republiky, naleznete na webové stránce:  www.crr.cz/een.