Doporučení Centra pro výběr poradenské firmy

Centrum pro regionální rozvoj (Centrum) zaznamenalo článek v Deníku z 21. srpna 2019, týkající se neziskové organizace, jejíž projekt byl vyřazen z hodnocení kvůli nedodané dokumentaci. Organizace přitom měla na vyřízení dokumentace najatou poradenskou firmu. Ačkoli jsou pravidla hodnocení jasně daná pro všechny žadatele, Centrum chápe obtížnost situace, ve které se nezisková organizace nachází. Proto nám dovolte vydat několik doporučení pro potenciální žadatele:

1. Konzultujte s Centrem pro regionální rozvoj

Centrum má v každém kraji regionální pracoviště, kde je možné i před podáním Žádosti o podporu konzultovat veškeré náležitosti spojené s výzvami, popř. podáním projektu. Po podání žádosti je pak možné se s dotazy obracet na manažera projektu k daného kraje, o jehož přiřazení je žadatel informován depeší v MS2014+.

2. S rozvahou vybírejte poradenskou firmu

Pokud si vybíráte poradenskou firmu, klaďte velký důraz na reference, zkušenosti jiných žadatelů či počet schválených žádostí. Po výběru poradenské firmy s ní pak udržujte aktivní kontakt během celého procesu.

3. Kontrolujte, co se děje s projektem

Je velmi žádoucí, aby si žadatelé ponechali možnost kontrolovat, co se s projektem děje, což je možné nastavit v systému MS2014+ (návod níže). Tak budou žadatelé informováni o všem, co se na projektu děje, i když si najmou poradenskou firmu, která má plnou moc a činí veškeré kroky v průběhu podávání projektu (statutárnímu zástupci organizace tak chodí veškeré informace o pohybech a změnách na projektu, stejně jako všechny požadavky Centra).

Jak toto nastavit? Postupujte dle Přílohy č. 1 Specifických pravidel – v tomto případě uvádíme text k 82. výzvě IROP “Rozvoj sociálních služeb II (SVL)”. Při vyplňovaní žádosti věnujte pozornost záložce Osoby subjektu. Do této záložky se uvádějí osoby k zadanému typu subjektu – statutární zástupce a kontaktní osoba žadatele, osoba jednající jménem žadatele/příjemce.

V případě, že žadatel dá plnou moc/pověření k podepisování úloh jiné osobě, vyberte typ subjektu zástupce žadatele (osoba jednající jménem účastníka) a na záložce Osoby subjektu vyplňte identifikační a kontaktní údaje všech osob oprávněných k podepisování úloh (žádost o podporu, žádost o změnu, žádost o platbu, zpráva o realizaci, zpráva o udržitelnosti, žádost o přezkum rozhodnutí).

Zaškrtnutím check boxu potvrďte, zda se jedná o kontaktní osobu nebo statutárního zástupce žadatele. Je možné zaškrtnout oba check boxy. Stiskem tlačítka Uložit žadatel údaje uloží. Tyto údaje se musí vyplnit pouze u žadatele.

Právnické osoby (netýká veřejnoprávních právnických osob) zadají osoby:

1)      jména osob s podílem v právnické osobě žadatele/příjemce

2)      jména osob, v nichž má žadatel/příjemce podíl

3)      osoby, v nichž má žadatel podíl, a výši tohoto podílu

Výběr subjektu – v horní tabulce vyberte subjekt, ke kterému chcete přiřadit osobu subjektu.

Dále pak vyplňte údaje o osobě žadatele.

Pokud budete potřebovat podporu při nastavení kontaktujte příslušného administrátora monitorovacího systému pro váš kraj.