Centrum v médiích

Zde uveřejňujeme články zmiňující Centrum a jeho činnost, a také je zde prostor pro doplnění vysvětlujících informací k již zveřejněným článkům.


Zpackané projekty ohrožují provoz ostravské neziskovky pomáhající autistům (Deník, 21. 8. 2019)

Vyjádření Centra:
Doporučení Centra pro výběr poradenské firmy


Do školky bude nyní moci chodit až 140 dětí (Strakonický deník, 12. 3. 2018)

V sobotu 10. března byla v Radomyšli slavnostně otevřena přístavba mateřské školy. Celkové náklady na rekonstrukci byly ve výši 28 milionů korun. Zastupitelé zadali tuto zakázku společnosti G-PROJECT, které se podařilo získat z evropských fondů 25 milionů korun. Slavnostního přestřižení pásky se ujala Naděžda Burešová, ředitelka odboru Centra pro regionální rozvoj České Republiky.


Doplnění ke zveřejněným zprávám

Vyjádření Centra: 
Při nastavení podmínek administrace projektových žádostí bylo jasně deklarováno, že žadatelé nemusí čekat na vyjádření kontrolorů Centra k předkládaným záměrům veřejných zakázek. V tomto konkrétním případě navíc žadatel obdržel depeši se sdělením, že zakázku může realizovat a nemusí čekat na kontrolu ze strany Centra, protože závěry tohoto ověření (kontroly) jsou nezávazné, a veškerá odpovědnost za realizaci veřejné zakázky dle z. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je vždy na příjemci.  Pro lepší vyjasnění byly podmínky upraveny, je v kompetenci žadatelů realizovat veřejné zakázky za nejlepšího vědomí a svědomí, není třeba vyžádat si stanovisko kontrolorů Centra.
Rovněž není pravdou, že žadatel musel zbytečně čekat šestnáct měsíců. Žádost o podporu byla předložena 10. února 2017.