Naše projekty EÚS

Projekty Evropské územní spolupráce (Cíl 2)

Centrum pro regionální rozvoj České republiky realizuje tyto projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU (EÚS):

V tomto projektu budou realizována všechna opatření týkající se přípravy, realizace, monitorování a kontroly. Do toho jsou zahrnuty i personální náklady spolupracovníků podílejících se na správě programu, organizace a realizace pracovních setkání a zasedání a s tím související cestovní náklady. 

Název programu:Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika Název projektu:Kontrolní činnosti včetně Infobodu SR-ČR Interreg V-A
 Registrační číslo:
304041AUT2
 Oblast podpory:
4.Technická pomoc
 Příspěvek společenství:459 000 EUR
 Státní rozpočet:
81 000 EUR
 Veřejné finanční prostředky celkem:
540 000 EUR
 Popis projektu:
Projekt je zaměřen na kontrolní činnosti prvního stupně pro program přeshraniční spolupráce Interreg V-A SK-CZ pro období 2014-2020 realizované na území ČR – poskytování informací příjemcům finančního příspěvku, monitoring a kontrola realizace projektů  – administrace změn projektů, kontroly v průběhu realizace projektů – interim analýza rizik, fyzická kontrola na místě realizace projektu, průběžná finanční kontrola, závěrečné kontroly, ex-post analýza, kontrola udržitelnosti projektu, kontrola veřejných zakázek. Infobod bude plnit následující úlohy: poskytování konzultací projektovým žadatelům, příjem projektových žádostí a jejich evidence, kontrola formálních náležitostí evidovaných projektů před oficiální registrací na STS, propagace programu, zajištění konání SMV na české straně.
 Cíl projektu:
Zabezpečení kvalitní a plynulé implementace programu jako předpokladu zabezpečení dosáhnutí stanovených cílů.
Název programu: 

Interreg V-A Česká republika – Polsko

Název projektu: 

Kontrolní činnost Centrum – ČR-PR 2020-2023

Registrační číslo:  CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0002295
Oblast podpory (CZ): Výzva pro projekty technické pomoci – prioritní osa 5
Oblast podpory (PL):

Nabór dla projektów pomocy technicznej – oś priorytetowa 5

Příspěvek společenství: 1 317 500 €
Státní rozpočet:  232 500 €
Veřejné finanční prostředky celkem:

1 550 000 €

   
Název programu:
Interreg V-A Česká republika – Polsko
Název projektu: Aktivity JS Interreg V-A 2018-2020
Registrační číslo: CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001463
Oblast podpory (CZ): Výzva pro projekty technické pomoci – prioritní osa 5
Oblast podpory (PL) Nabór dla projektów pomocy technicznej – oś priorytetowa 5
Příspěvek společenství: 1 163 369,50 EUR
Státní rozpočet: 205 300,50 EUR
Veřejné finanční prostředky celkem: 1 368 670 EUR
   
Název programu:

Interreg V-A Česká republika – Polsko
Název projektu: KAP Interreg V-A 2018-2020
Registrační číslo: CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001464
Oblast podpory (CZ): Výzva pro projekty technické pomoci – prioritní osa 5
Oblast podpory (PL) Nabór dla projektów pomocy technicznej – oś priorytetowa 5
Příspěvek společenství: 172 485,50 EUR
Státní rozpočet: 30 424,50 EUR
Veřejné finanční prostředky celkem: 202 830 EUR
   
Název programu:

Interreg V-A Česká republika – Polsko
Název projektu: Kontrolní činnost Centrum – ČR-PR 2016-2018
Registrační číslo: CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0000023
Oblast podpory (CZ): Výzva pro projekty technické pomoci – prioritní osa 5
Oblast podpory (PL):  Nabór dla projektów pomocy technicznej – oś priorytetowa 5
Příspěvek společenství: 932 780,72 EUR
Státní rozpočet: 164 608,37 EUR
Veřejné finanční prostředky celkem: 1 097 389,09 EUR
   
Název programu: Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020


Název projektu: Technická pomoc – Centrum pro regionální rozvoj České republiky – kód 121 (Bavorsko)
Registrační číslo: 005
Oblast podpory: Prioritní osa 5 – Technická pomoc
Příspěvek společenství: 1 100 000 EUR
Státní rozpočet: 194 117,65 EUR
Veřejné finanční prostředky celkem: 1 294 117,65 EUR
 Popis projektu: V tomto projektu budou realizována všechna opatření týkající se přípravy, realizace, monitorování a kontroly. Do toho jsou zahrnuty i personální náklady spolupracovníků podílejících se na správě programu, organizace a realizace pracovních setkání a zasedání a s tím související cestovní náklady.
 Cíl projektu: Cílem projektu je efektivní a úspěšná realizace programu.
 Výsledky projektu: Zajištění fungování projektu v rámci technické pomoci.
   
Název programu: Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020
Název projektu: Projekt TA Sasko Interreg V-A 2014 – 2020
Registrační číslo: nemá
Oblast podpory: Technická pomoc
Příspěvek společenství: 1 000 000 EUR
Státní rozpočet: 538 461 EUR
Veřejné finanční prostředky celkem: 1 538 461 EUR
   
 Popis projektu: V tomto projektu budou v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko realizována všechna opatření týkající se přípravy, realizace, monitorování a kontroly. Zahrnuty jsou také personální náklady spolupracovníků podílejících se na správě programu,organizace a realizace pracovních setkání a zasedání a s tím související cestovní náklady.
Cíl projektu: Cílem projektu je zajištění chodu implementace programu a jeho úspěšná realizace.
Výsledky projektu: Zajištění fungování projektu TA Sasko Interreg V-A 2014 -2020.
   
Název programu: Interreg V-A Rakousko – Česká republika
 Název projektu:  Zajištění FLC Rakousko-ČR a aktivity JS Rakousko
 Registrační číslo:  ATCZ69
 Oblast podpory:  Technická pomoc
 Příspěvek společenství:  882 479,43 EUR
 Státní rozpočet:  155 731,67 EUR
 Veřejné finanční prostředky celkem:  1 038 211,10 EUR
 Popis projektu: Projekt na období 2016-2018 z části navazuje na předchozí projekt realizovaný v rámci TA Výkon kontroly dle č. 16 Nařízení (ES) č. 1080/2006 pro OPPS Cíl3 ČR – Rakousko – M00070 a zároveň zahrnuje náklady na činnosti potřebné k zajištění provozu JS Rakousko a jeho úkolů.
 Cíl projektu: Cílem projektu je zajištění denního chodu implementace programu a fungování mezinárodního týmu společného sekretariátu, který podpoří instituce programu.
 Výsledky projektu: Zajištění kvalitního fungování projektu JS Rakousko.

Název programu: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika Název projektu:
Kontrolní činnosti včetně Infobodu SR-ČR Interreg V-A
 Registrační číslo:
NFP304040F019
 Oblast podpory:
Technická pomoc
 Příspěvek společenství:717 382,15 EUR
 Státní rozpočet:
126 596,85 EUR
 Veřejné finanční prostředky celkem:
843 979,00 EUR
 Popis projektu:
Projekt je zaměřen na kontrolní činnosti prvního stupně pro program přeshraniční spolupráce Interreg V-A SK-CZ pro období 2014-2020 realizované na území ČR – poskytování informací příjemcům finančního příspěvku, monitoring a kontrola realizace projektů  – administrace změn projektů, kontroly v průběhu realizace projektů – interim analýza rizik, fyzická kontrola na místě realizace projektu, průběžná finanční kontrola, závěrečné kontroly, ex-post analýza, kontrola udržitelnosti projektu, kontrola veřejných zakázek. Infobod bude plnit následující úlohy: poskytování konzultací projektovým žadatelům, příjem projektových žádostí a jejich evidence, kontrola formálních náležitostí evidovaných projektů před oficiální registrací na STS, propagace programu, zajištění konání SMV na české straně.
 Cíl projektu:
Zabezpečení kvalitní a plynulé implementace programu jako předpokladu zabezpečení dosáhnutí stanovených cílů.
 Výsledky projektu:
Zajištění fungování projektu Kontrolní činnosti včetně Infobodu SR-ČR Interreg V-A