MMR: Celá druhá tranše prostředků REACT-EU bude využita na dofinancování projektů z 98. výzvy

16. 9. 2021

Vláda dnes schválila návrh Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) k využití druhé tranše prostředků REACT-EU ve výši cca 208 mil. EUR (cca 5,4 mld. Kč). Z důvodu vysokého převisu poptávky projektů v oblasti zdravotnictví v první tranši REACT-EU a vzhledem k potřebě připravit zdravotní systém v ČR na případné další vlny COVID-19 a obdobných infekčních onemocnění se MMR rozhodlo využít celou druhou tranši pro projekty v oblasti zdravotnictví. Peníze půjdou k dofinancování 98. výzvy.

„S ohledem na pandemickou situaci v ČR byly prostředky z první tranše REACT-EU v IROP 2014–2020 využity na zdravotnictví, Integrovaný záchranný systém a sociální infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností. Toto rozdělení schválila Evropská komise a ČR obdržela v první tranši REACT-EU celkem 834,8 mil. EUR. Na základě odhadů předpokládáme alokaci druhé tranše pro ČR ve výši cca 208 mil. EUR, což je zhruba 5,4 mld. Kč,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

V první tranši byl vysoký převis poptávky projektů v oblasti zdravotnictví. Prostředky proto budou využity na dofinancování projektů v 98. výzvě IROP „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“. Prostředky musí být dočerpány do konce roku 2023.

Po přidělení druhé tranše alokace REACT-EU členským státům EU bude využití těchto prostředků v ČR probíhat formou revize Integrovaného regionálního operačního programu. Všechny související změny operačního programu musí schválit Monitorovací výbor programu za účasti partnerů a následně revizi programu musí schválit i Evropská komise.

Další aktuality

zobraz všechny