MMR: Díky IROP jsme podpořili už 10 tisíc projektů

14. 12. 2020

Integrovaný regionální operační program (IROP) podpořil už 10 tisíc projektů za 120,5 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Navíc kvůli současné nelehké situaci spojené s pandemií koronaviru v IROP připravujeme zvláštní finanční prostředky REACT-EU. V příštím roce měly být nové výzvy v IROP z nástroje REACT-EU v objemu přibližně 22 – 27 mld. Kč, což našim občanům též výrazně pomůže.

„IROP bude pokračovat i v dalším programovém období 2021-2027. Témata a výše finanční podpory se nyní dojednávají na národní úrovni a s Evropskou komisí. Už nyní ale mohu prozradit, že se v IROP objeví nové oblasti podpory jako je revitalizace měst a obcí a podpora veřejné infrastruktury pro cestovní ruch. Většina témat bude pokračovat s určitými změnami. Předpokládaná alokace nového IROP je 120 miliard korun,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Tři projekty s mimořádnou číslovkou ukazují pestrost oblastí, ve kterých Integrovaný regionální operační program (IROP) zlepšuje život obyvatel Česka. Projekt s pořadovým číslem 10 tisíc představuje první etapu novostavby stezky pro cyklisty v Ostravě na úseku Nová Ves ‒ Vodárna. Kromě výstavby cyklostezky zde vysadili stromy a keře a založili nový trávník a část cyklostezky nasvítí i nové veřejné osvětlení. Na začátku stavby se objevilo nečekané překvapení, což představovalo jednu z nejsložitějších věcí projektu. „Po odstranění původního povrchu chodníku a svrchní zeminy podél ulice 28. října se objevil masivní betonový základ o tloušťce půl metru,“ popisuje Jiří Hudec, vedoucí oddělení strategie Odboru strategického rozvoje ostravského magistrátu. S problémem si stavbaři poradili, stejně jako s druhou složitostí. Cyklostezka totiž ve dvou směrech protíná jednu z nejvíce frekventovaných křižovatek Plzeňská ‒ Mariánskohorská ‒ 28. října. „Tuto část stavby bylo nutné udělat relativně rychle, aby dopravní omezení trvala co nejkratší dobu,“ dodává šéf oddělení. Nová cyklostezka je součástí plánu podpory rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě. Kromě dlouhodobého zlepšení dopravní infrastruktury a také podpory zdravého životního stylu přispěje stavba k bezpečnosti cyklistů. „Na zmiňované křižovatce se neudála dopravní nehoda, při níž by byl účastníkem cyklista,“ potvrzuje Jiří Hudec. Cyklostezku denně využije průměrně 340 cyklistů. Ostravskou cyklostezku podpořil IROP z evropských zdrojů částkou 9,9 milionů korun.

Umožnit rodinám v bytové nouzi být spolu pak dovolil pětitisící projekt z Ústeckého kraje. Azylový dům v Chomutově dříve poskytoval ubytování mužům, ženám a matkám s dětmi odděleně, což v případě celé rodiny vedlo k jejímu rozdělení, které není dobrý pro zdravý vývoj dítěte. Rekonstrukce azylového domu umožnila rozšíření jeho kapacit tak, aby zde mohly bydlet rodiny i pohromadě. „Nejsložitější bylo pořídit vybavení, aby vyhovovalo potřebám rodin, působilo útulně a rodiny se v azylovém domě cítily jako doma,“ říká Jana Hronová, vedoucí Centra komunitního plánování města Chomutov. Nová kapacita azylového domu pomohla už osmi rodinám. Rekonstrukce azylového domu v Chomutově vyšla na 2,9 milionu korun z evropských zdrojů.

Tisícím projektem byla rekonstrukce požární zbrojnice v obci Osice na Královéhradecku. Zastaralá infrastruktura ohrožovala akceschopnost zdejší jednotky sboru dobrovolných hasičů. Modernizace zahrnuje přístavbu objektu, rekonstrukci původní budovy, stavební úpravy vnitřních prostor, modernizaci zázemí, úpravy venkovního prostranství a pořízení techniky. Nezávislý zdroj elektrické a tepelné energie sníží energetickou závislost požární zbrojnice na externím zásobování energiemi. Modernizace hasičské zbrojnice v Osici získala podporu 9,8 milion korun z evropských zdrojů.

Tisková zpráva Ministerstva pro místní rozvoj ČR zde