MMR: IROP podpořil modernizaci přístrojového vybavení v Nemocnici České Budějovice

26. 4. 2022

Integrovaný regionální operační program (IROP), který administruje Centrum pro regionální rozvoj České republiky, poskytl 45 milionů korun na podporu modernizace přístrojového vybavení perinatologického centra v Nemocnici České Budějovice, a.s. Před obnovou byly přístroje technicky zastaralé, často více než deset let staré a tedy na hranici své životnosti.

„Celkově bylo investováno z IROP pro programové období 2014 – 2020  více než 32 mld. korun na podporu zdravotní péče po celé České republice. Oblast zdravotnictví bude podporována i v IROP 2021-2027, navrhovaná alokace je vyčíslena na 9,6 mld. korun. Vyhlášení prvních výzev IROP pro programové období 2021 – 2027 proběhne v 2. nebo 3. čtvrtletí 2022, dle průběhu vyjednávání s Evropskou komisí,“ říká náměstek Sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.

Doplnění a obnova diagnostických prostředků přinesla českobudějovické nemocnici odpovídající terapeutické zázemí. Pořízení nových přístrojů se týkalo téměř celého perinatologického pavilonu, který se soustředí na péči o matku a plod krátce před porodem, během a přímo po skončení těhotenství.

Díky dotační podpoře IROP ve výši 45 mil. korun došlo ke zkvalitnění pracovního vybavení zdravotnického personálu, a to v oblasti diagnostických a vyšetřovacích metod, monitorace funkcí rodiček, novorozenců a chirurgických intervencí v souvislosti s těhotenstvím. Nově pořízené přístrojové vybavení řeší i akutní stavy v novorozeneckém období. Zakoupena byla i pokročilá informační technologie ke sdílení a vyhodnocování dat o pacientech, tzv. klinický informační systém. Modernizace přístrojového vybavení v Nemocnici Českého Budějovice, a.s. přispěla k šetrnější, ohleduplné a přitom efektivní zdravotní péči, která se týká nejzávažnějších stavů v průběhu těhotenství a porodu.