MMR: V souvislosti s nadcházejícím otevřením výzvy č. 98 pro příjem žádostí o podporu dnes ve 14:00 uvádí Řídicí orgán IROP následující upřesňující informace.

6. 5. 2021

Indikátory 99302 a 99312 – Povinnost k naplnění
Na výzvách č. 98, 99 a 100 je v ISKP14+ u indikátoru 99302 a 99312 nastavena špatně povinnost k naplnění. Indikátor má mít příznak „Nepovinný“, jak je to správně uvedeno v metodických listech. Tento příznak opravíme v následujících dnech tak, že se to nijak nedotkne žadatelů o podporu. Stejně tak tato chyba nijak nemění, že pro žadatele je i při případném výběru indikátoru jeho naplnění nepovinné.

CBA – kritérium Finanční návratnost kapitálu
Na výzvách č. 98, 99 a 100 je v ISKP14+ došlo bohužel ze strany ŘO IROP k špatnému výběru kritéria do číselníku na CBA – kritérium Finanční návratnost kapitálu. Správně má být investice. Nicméně pro možnost podání žádosti není tato chyba překážkou. Pro případnou opravu bude žadatel vyzván v rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.

Výzva č. 98 – Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby