MMR: Zateplování bytových domů z IROP splnilo účel. Nevyužité prostředky šly na rozvoj školek nebo digitalizaci

25. 10. 2021

V integrovaném regionálním operačním programu (IROP) bylo v období 2014 – 2020 podpořeno dotacemi z Evropského fondu pro regionální rozvoj více než 3 000 projektů zateplování bytových domů. Celkem tak bylo rozděleno téměř 8 mld. Kč a více než 80 000 domácností docílilo snížené spotřeby energie, kterou s ohledem na vývoj cen energií ocení i v dalších letech. Nevyužité prostředky se vracet nebudou. V souladu se všemi pravidly se je podařilo přesunout na rozvoj mateřských škol nebo digitalizaci stavebního řízení.

„V rámci projektů zateplování bytových domů v IROP jsme vždy vyvíjeli maximální úsilí pro zvýšení zájmu žadatelů. Přestože činila v tomto případě podpora pouze 30 až 40 % výdajů, podařilo se nám zejména zásluhou aktivní pomoci žadatelům realizovat tisíce projektů, díky kterým v této těžké době šetří náklady na vytápění přes 80 000 domácností,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.    
Neobvykle nízká míra financování byla nastavena především kvůli pravidlům veřejné podpory a s cílem podpořit co možná nejvíce projektů. Mezi žadateli ale byla velmi často SVJ, která nemají s žádostmi o dotaci žádné zkušenosti. Během celé doby proto MMR aktivně nabízelo konzultace prostřednictvím Centra pro regionální rozvoj v jednotlivých krajích. Přesto se část alokovaných prostředků vyčerpat nepodařilo.

Ilustrační foto.

O nevyčerpané prostředky ČR nepřišla. Pomohly zvýšit třeba kapacitu školek

Využití nevyčerpaných finančních prostředků ze zateplování pro jiné potřebné oblasti je zcela běžné. I v tomto případě hrozilo, že by o peníze mohla ČR v důsledku nečerpání přijít. A to se právě díky aktivnímu sledování čerpání a následným přesunům nestalo. Část peněz tak byla převedena např. na financování Digitalizace stavebního řízení a územního plánování nebo do rozvoje mateřských a základních škol. 

„O tuto oblast byl ze strany měst a obcí ohromný zájem a obce si pochvaly, že díky tomuto rozhodnutí bylo možné vybudovat více nových míst v mateřských škola nebo odborných učeben základních škol. Každý takový přesun alokace byl vždy řádně projednán a schválen jak ze strany Monitorovacího výboru IROP, tak ze strany Evropské komise,“ vysvětluje Dostálová.

Vyhodnocování projektů netrvalo ani polovinu času stanoveného EU

Podle pravidel EU je nutné vyhodnotit projekt do 7 měsíců od jeho podání. V případě zateplování bytových domů se jednalo v průměru o 104 dnů, tedy méně než polovinu stanovené doby. Přitom délka hodnotícího procesu je závislá i na reakční době žadatelů při vyzývání k doplnění žádosti. SVJ často nemají personální kapacity umožňující rychlou reakci jako u zkušenějších žadatelů.
Žádný problém nebyl ani u srozumitelnosti pravidel pro časovou způsobilost výdajů. Pokud by MMR informace o nejasném výkladu mělo, ihned by na to reagovalo úpravou pravidel. K tomu nebyl ale v tomto případě důvod. Efektivnosti výdajů bylo nastavena prostřednictvím výše financování, kdy kvalitnější projekt s vyšší mírou úspor obdržel 40 procentní podporu z EU. Projekt s nižší efektivitou pak dosáhl jen na 30 procentní podporu.