52 milionů z IROP pomohlo s modernizací Základní a Praktické školy SVÍTÁNÍ

6. 12. 2022
Zmodernizovaná budova školy SVÍTÁNÍ, kterou podpořil IROP
Zmodernizovaná budova školy SVÍTÁNÍ, kterou podpořil IROP

Nová, zmodernizovaná budova Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ v Pardubicích nabídne žákům prostory pro kvalitní odbornou výuku a terapeutickou péči. IROP, který má na starosti Centrum pro regionální rozvoj, k modernizaci školy přispěl 52 miliony korun. Budova byla u příležitosti 30 let školy SVÍTÁNÍ slavnostně otevřena na konci listopadu.

Škola SVÍTÁNÍ se již 30. rokem věnuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poradenství.  Přestavba bývalé školy v Klášterní ulici je pro ni velkým krokem, jak zlepšit kvalitu svých služeb. Do nynějška se škola potýkala se špatnými technickými podmínkami, nedostatečnou kapacitou a vybaveností učeben ve dvou ze čtyř budov, které má navíc pouze pronajaté. „Díky IROP se škola dočkala dotace ve výši 52 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkové náklady přestavby přitom přesáhly 61,5 milionu korun. Věříme, že projekt výrazně zlepší podmínky pro výuku a terapii žáků s mentálním a kombinovaným postižením z Pardubic a okolí,“ řekla o projektu ředitelka pardubické pobočky Centra pro regionální rozvoj Lenka Fodorová.

IROP podpoří samostatnost a budoucnost žáků

Nové prostory a vybavení pomohou pracovníkům školy vytvořit vhodné podmínky pro kvalitní výuku a terapii žáků. Zároveň je podpoří v samostatnosti a pomohou jim se připravit na budoucí uplatnění na trhu práce. Žáci mají nyní k dispozici 12 odborných učeben, 6 terapeutických a cvičných učeben a 2 tréninkové byty. Rekonstrukcí prošly také chodby vedoucí k učebnám, kabinety, technické místnosti, toalety, šatny a umývárny. Specializovaní pracovníci, jako jsou logopedové, výchovní poradci, sociální pracovníci či psychologové, budou nově provozovat poradenskou činnost v celkem 11 speciálních místnostech.

30 let existence školy SVÍTÁNÍ

SVÍTÁNÍ letos slaví 30 let svého fungování, slavnostní otevření nové budovy s sebou proto neslo určitou symboliku. V rámci této mimořádné události uspořádala škola výstavu fotografií z průběhu stavebních prací, lidé z Pardubic si školu mohli poprvé prohlédnout v rámci dne otevřených dveří a vánoční atmosféru nastolil adventní jarmark.

„Otevření nové budovy v srdci Pardubic znamená zlom v historii pro lidi s hendikepem v Pardubickém kraji. Nový vzdělávací, kulturní a společenský stánek bude nabízet mnohé činnosti a aktivity spolu se zázemím také pro běžnou veřejnost,“ doplnila k akci ředitelka školy SVÍTÁNÍ Miluše Horská.