Modernizované přestupní terminály zvyšují úroveň cestování

4. 10. 2021

Jednou z mnoha oblastí, které Integrovaný regionální operační program (IROP) Ministerstva pro místní rozvoj v regionech Česka podporuje, je modernizace a budování přestupních terminálů. V programovém období 2014-2020 je podpořeno 82 projektů modernizace a obnovy přestupních terminálů pro veřejnou dopravu za 2,2 miliardy korun a vedle toho dalších 65 projektů samostatných parkovišť nebo parkovacích domů pro přestup na veřejnou dopravu za 1 mld. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Pro roky 2021-2027 má IROP na oblast multimodální dopravy ve městech připraveno 3,3 mld. Kč.

Foto: Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál

Cílem budování a modernizace přestupních teminálů je zatraktivnění veřejné dopravy a zvýšení bezpečnosti, a tím zvýšení počtu cestujících využívajících veřejnou dopravu. Jak název uvádí, jedná se o přestupní terminály mezi různými druhy dopravy, většinou se jedná o autobusová nádraží či nástupiště, která jsou v blízkosti vlakových nádraží. IROP přispívá na modernizaci nebo výstavbu budov terminálů a jejich vnitřní vybavení, budování nástupišť, vytváření parkovacích míst pro auta a kola. Často se jedná o velké investice nad finanční možnosti měst či krajů, proto podpora z IROP představuje skvělou možnost, jak získat prostředky na zlepšení podmínek pro cestující ve veřejné dopravě.

Nový dopravní terminál u havířovského nádraží

Na začátku února se v Havířově otevřel nový dopravní terminál, ve který se proměnilo původní přednádraží. Havířovské nádraží je slavné a cenné, a přesto mělo ještě před pár lety na mále. Ve druhé polovině šedesátých let ho postavili podle návrhu architekta Josefa Hrejsemnou a stalo se významnou ukázkou takzvaného bruselského stylu. Přesto na začátku tisíciletí byl velký tlak na jeho zbourání, teprve v roce 2019 bylo rozhodnuto o jeho záchraně.
Díky projektu podpořenému ze zdrojů IROP částkou 94,2 mil. Kč vznikl v přednádraží během jednoho roku moderní terminál s krytými zastávkami autobusů, příchozími koridory, opravenými chodníky, ústí sem okolní cyklostezky, vznikla nová parkovací místa i bezpečnější přechody. „Rekonstrukci považujeme za nejdůležitější akci minimálně posledního desetiletí, neboť se jedná o ‚vstupní bránu‘ do města,“ říká Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířov.
„Využívání kombinované přepravy je určitě přínosné, ať už jde o snížení emisí CO2 ve městě, zvýšení bezpečnosti provozu, tak o zlepšení sociálního komfortu,“ dodává Karel Mokroš.

Foto: Dopravní terminál v Havířově

Benešovským terminálem cestují dva miliony lidí

Mezi jednu z největších investic podporovaných ze zdrojů IROP patří také terminál a parkovací dům, které letos dokončili ve středočeském Benešově. „Přestavba autobusového nádraží byla klíčovou stavbou pro dopravu města a celého spádového okolí. Nádraží poskytuje autobusová stání jak pro meziměstskou dopravu, tak pro tři linky MHD. Celý terminál je řešený bezbariérově a díky novému podchodu pod Nádražní ulicí je propojený s vlakovým nádražím,“ potvrzuje Alena Pokorná, vedoucí odboru investic benešovské radnice.
Před rekonstrukcí situace ve městě neodpovídala požadavkům současnosti. Autobusy stály prakticky v centru města, přičemž tudy denně projelo 248 autobusových spojů a dalších 104 vlakových. Vzhledem k blízkosti hlavního města přitom Benešov představuje důležitý přestupní uzel, který ročně využívají téměř dva miliony cestujících.
Nový terminál je bezbariérový, kromě zastřešení, nové zeleně nebo bezpečného podchodu nabízí také inteligentní informační tabule. V parkovacím domě je 181 míst pro auta a padesát pro jízdní kola. „Přínosem stavby budovy terminálu je i čekací hala, prostor pro informace cestujícím a prodej jízdenek, WC nebo občerstvení,“ dodává Alena Pokorná a shrnuje, že výstavba moderních terminálů cestování posouvá na vyšší úroveň jak z hlediska služeb, tak jeho kultury.