Na vybrané úseky silnic II. a III. tříd byla v 91. výzvě IROP zvýšena alokace o 136 mil. korun

22. 6. 2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dnes došlo k navýšení alokace 91. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – III“.

V souvislosti s tímto krokem dochází ke změně textu výzvy č. 91 s platností od 22. června 2020. Specifická pravidla pro žadatele a příjemce předmětem změny nejsou. Příjem žádostí o podporu do 91. výzvy byl ukončen 20. 12. 2019, a to s převisem finančního objemu projektů více než 1,6 mld. Kč nad alokací výzvy.

Alokace 91. výzvy IROP byla navýšena o 136 245 069,15 Kč z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj („EFRR“), aby bylo možné schválit všechny žádosti o podporu se shodným (maximálním) počtem bodů a shodným časem podání 12:00:04. Nová alokace 91. výzvy IROP činí 2 136 245 070,15 Kč z EFRR.
 
Řídicí orgán IROP v 91. výzvě dosud schválil k financování 47 žádostí o podporu téměř za 1,7 mld. Kč z EFRR. Konečný přehled projektů schválených k financování, náhradních a nehodnocených projektů v 91. výzvě IROP bude zveřejněn po jejich schválení Řídicím orgánem IROP.

Více informací naleznete na níže uvedeném odkazu.

91. výzva Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – III